W poniedziałek 22 grudnia 2014 fiaskiem zakończyła się kolejna runda rozmów pomiędzy resorem zdrowia a przedstawicielami środowiska lekarzy w sprawie zasad finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w 2015 roku. We wtorek 23 grudnia 2014 podczas briefingu w Ministerstwie Arłukowicz przypomniał, że od października 2014 takich spotkań było kilkanaście. Ocenił, że środowisko lekarzy jest w tej sprawie podzielone.

- Wyczuwam taką intencję braku porozumienia ze strony Porozumienia Zielonogórskiego, choć podkreślam - jesteśmy w dalszym ciągu otwarci na rozmowy - dodał minister.

 

Poinformował, że rozmowy będą kontynuowane, choć w jego ocenie odbywa się w ich trakcie "narastający festiwal żądań, roszczeń finansowych".
- Jest granica żądań finansowych, których nie można przekroczyć - podkreślił.

W związku z tym minister postanowił wdrożyć "plan B". Jak powiedział, prezes NFZ opublikuje odpowiednie zarządzenia, które pozwolą, by wszystkie izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe (SOR-y) mogły przyjmować pacjentów z powiatów, w których "Porozumienie Zielonogórskie zamknie drzwi przychodni". Dodał, że NFZ za taka wizytę zapłaci 45 zł.

Zapowiedział, że zwiększone ma być także finasowanie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej adekwatnie do większej liczby godzin pracy, jeśli te placówki będą przyjmowały pacjentów, którzy powinni zgłosić się do lekarza POZ.

Czytaj: Zarządzenie prezesa NFZ: POZ w izbach przyjęć i SOR-ach>>>

Minister zapewnił, że jeśli "PZ zamknie drzwi swoich przychodni", pacjenci będą mogli korzystać z innych placówek w tym rejonie, które podpisały kontrakt z NFZ. Przypomniał, że każdy pacjent ma prawo trzy razy w roku bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego. Zapowiedział też, że jeśli któreś placówki będą zamknięte w nowym roku, to resort upubliczni ich wykaz, a także listę przychodni, które podpisały kontrakty z NFZ.

Dodał, że w NFZ powstanie infolinia, gdzie pacjenci będą mogli uzyskać informacje, które przychodnie pracują w sposób niezakłócony. Wyraził przekonanie, że informacje o tych żądaniach, które stawiają liderzy PZ w trakcie negocjacji, nie docierają do "zwykłych ciężko pracujących lekarzy" i zaapelował do nich o podpisywanie umów na rok 2015.

Z materiałów rozdanych dziennikarzom po briefingu wynika, że od początku roku w resorcie odbyło się 14 spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji zrzeszających lekarzy POZ - PZ uczestniczyło w 10 z nich.

Czytaj: Lekarze POZ nie wykluczają niepodpisania umów na 2015 rok >>>

Materiały zawierają listę dotychczasowych zmian dot. finansowania lekarzy POZ, na które Ministerstwo do tej pory przystało. Jest wśród nich ograniczenie dodatkowych badań diagnostycznych gwarantowanych w POZ. Wykreślono z nich oznaczanie przeciwciał anty-HCV, badanie wysiłkowego EKG, echokardiografię i większość badań ultrasonograficznych, w tym płuc, gruczołu krokowego, brzucha.

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski ocenił, że rozwiązania zaproponowane przez ministra to "objaw dużej desperacji". Zaznaczył, że gdyby ze strony PZ nie było woli porozumienia ws. zasad funkcjonowania POZ, organizacja ta nie umawiałaby się na kolejne rozmowy - te zaplanowane są na 29 grudnia 2014.

Ocenił ponadto, że SOR-om, izbom przyjęć trudno będzie zająć się pacjentami POZ. Przypomniał, że rozwiązanie takie było już wprowadzone około 10 lat temu i nie sprawdziło się. Jego zdaniem minister powinien w obecnej sytuacji zastanowić się jak wybrnąć z pata, który sam stworzył, zamiast uciekać się do takich rozwiązań.

Dodał, że w sytuacji, w której minister stwierdza, że nie ma środków na realizację rozwiązań, które mają wejść w życie w 2015 roku, czyli między innymi pakietu onkologicznego, powinien zdecydować się na odłożenie ich w czasie.

Resort zdrowia zaproponował zmianę finansowania POZ w związku z nowymi zadaniami, jakie mają realizować lekarze rodzinni po wejściu w życie pakietu onkologicznego.

Dotychczas ustalono, że do końca roku ma ukazać się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, w którym wymienione są badania, które wykonywać mają lekarze POZ.

W ocenie prezesa PZ rozwiązanie proponowane przez resort zdrowia, czyli ujednolicenie stawki kapitacyjnej (za jednego pacjenta) w przypadku wszystkich schorzeń, nie będzie działać na lekarzy motywująco w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca czy choroby układu krążenia. Dziś za tych pacjentów lekarze otrzymują potrójną stawkę.

Czytaj: Zarządzenie prezesa NFZ: wyższe stawki na pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej >>>

W rozmowach, w których uczestniczyli również przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych, uzgodniono, że pewnym zmianom będzie musiało ulec opublikowane już zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zasad funkcjonowania POZ w 2015 roku. Chodzi o to, by pacjent, który w systemie eWUŚ widnieje jako nieuprawniony do świadczeń, nie był automatycznie traktowany jako nieubezpieczony i usuwany z list osób zapisanych do lekarza rodzinnego w placówkach POZ.

W zeszłym tygodniu NFZ opublikował zarządzenie w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej. Wcześniej odbyły się rozmowy z przedstawicielami Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia i doszło do podpisania porozumienia co do warunków finansowania POZ w 2015 roku.

Czytaj: Arłukowicz: będę zdeterminowany, aby wprowadzić pakiet onkologiczny >>>

W toku negocjacji zmniejszono zakres badań diagnostycznych do sprawozdawczości; ponadto wynegocjowano wskaźnik korygujący za pacjentów wieku 40-65 lat - będzie to 1,1. Utrzymano wskaźniki korygujące za pacjentów w różnych grupach wiekowych. Zarządzenie nie przewiduje natomiast dotychczasowych wskaźników korygujących za pacjentów z cukrzycą oraz chorobami układu krążenia. Podstawowa stawka kapitacyjna ma od 1 stycznia 2015 roku wynosić 136,80 zł rocznie za pacjenta, od 1 lipca 2015 roku - 140,04 zł (jeżeli lekarz POZ będzie wykonywał i sprawozdawał wybrane badania), a od 1 października 2015 roku - 144 zł (przy wykonywaniu odpowiedniej liczby badań diagnostycznych).

Zarządzenie redukuje liczbę wskaźników korygujących stawkę kapitacyjną do wskaźników przypisanych grupom wiekowym co zrównuje w zasadach finansowania świadczeń pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi.

Obecnie podstawowa stawka kapitacyjna - czyli kwota, jaką lekarze POZ otrzymują za jednego pacjenta pozostającego pod ich opieką (który jest do nich zapisany) - wynosi 96 zł rocznie. Wzrasta ona dwukrotnie w przypadku dzieci do 6 lat i osób powyżej 65 lat, w przypadku dzieci w wieku 7-19 lat podstawową stawkę mnoży się przez 1,2. Stawka wzrasta trzykrotnie w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia lub cukrzycą. Powiększa się ją również o 10 procent (jako tzw. katarkowe) w przypadku przyjęcia co najmniej 25 procent pacjentów z chorobami układu oddechowego. (pap)