Minister poinformował, że w poniedziałek odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli poszczególnych resortów ze wszystkimi wojewodami. W jej trakcie podjęto decyzję, że informacja o przychodniach czynnych w 23 powiatach na terenie Polski, w których podpisano mniej niż 70 procent umów będzie "rozpowszechniana w sposób maksymalnie szeroki".

Chodzi o powiaty na terenie pięciu województw: lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Arłukowicz powiedział, że listy czynnych przychodni będą umieszczane na każdym posterunku policji i w jednostkach straży pożarnej. Ponadto będzie można je znaleźć na wszystkich dworcach, we wszystkich szkołach i przedszkolach, w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, a także w urzędach gmin, starostw powiatowych i w urzędach wojewódzkich.

Jak dodał, ministrowie spraw wewnętrznych i obrony narodowej wzmogli gotowość szpitali podległych ich resortom. Lekarze MON będą też wspierać lekarzy POZ. (pap)