"Turystyka medyczna to jeden z rozwojowych sektorów polskiej gospodarki o wysokim potencjale eksportowym" - czytamy we wtorkowym komunikacie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Program, realizowany przez konsorcjum w składzie: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości (EuCP), AMEDS Centrum oraz PAIiIZ będzie trwał 36 miesięcy. W ramach poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka konsorcjum będzie organizowało udział przedstawicieli polskich placówek medycznych w międzynarodowych konferencjach i wystawach branżowych. Ponadto będzie organizowało szkolenia dla przedstawicieli placówek medycznych, misje gospodarcze i wizyty studyjne a także przygotuje publikację sektorowych materiałów informacyjno-promocyjnych, opracowanie nt. polskiej branży turystyki medycznej wraz z kompleksowym przewodnikiem dla osób pragnących skorzystać z usług polskich placówek medycznych oraz film reklamowy o branży.

Jak wynika z komunikatu, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych w związku z działaniami promocyjnymi, nawet do 75 proc. kosztów kwalifikowanych. "Możliwość dofinansowania pojawi się wraz z ogłoszeniem przez Ministerstwo Gospodarki konkursu w ramach Poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" - napisano.

Szczegóły dotyczące naboru i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku zostaną opublikowane przez MG na stronie http://www.mg.gov.pl/node/10299 w późniejszym terminie.

Działania w ramach programu zostały podzielone pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum. AMEDS zajmuje się naborem kandydatów do udziału w targach, misjach gospodarczych, szkoleniach a także przygotowywaniem materiałów promocyjnych dla całej branży. PAIiIZ będzie odpowiedzialna za udział polskich firm w zagranicznych imprezach a także za wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych w Polsce. Natomiast EuCP odpowiada za kontakty z MG oraz prowadzi rozliczenia w ramach projektu.

Obecnie konsorcjum jest na etapie przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz spotkań z pierwszymi przedstawicielami placówek medycznych. "Realizatorzy programu pragną systematycznie przekazywać informacje przedsiębiorcom, zarówno tym, których dane już znajdują się w bazie projektu, jak i zainteresowanym, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie" - napisano w komunikacie. (PAP)