Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk, członek zarządu woj. mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci podpisali umowy w ramach RP WM 2014-2020. 
- Szczególnie ważne są te projekty w obszarze zdrowia, dlatego że są trudniejsze. Dzięki nimpacjenci będą lepiej obsłużeni - to zasada święta, ale druga, też ważna - że ułatwi to prace samym placówkom - podkreślała Lanc. 

Największą kwotę dofinansowania, ponad 7,5 mln zł przyznano warszawskiemu Centrum Onkologii. Projekt przedstawiony przez szpital ma na celu rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, w tym wprowadzenie elektronicznej dokumentacji, zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. 
Szpitalowi Psychiatrycznemu przy Nowowiejskiej przyznano natomiast ponad 1,6 mln zł na stworzenie systemu pomocy terapeutycznej on-line, który ma pomóc osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z pomocy stacjonarnej. 

- Mają to być usługi on-line udzielane w sferach psychologicznych, psychiatrycznych i dotyczących uzależnień. To są bardzo intymne rzeczy, ludzie czasami się wstydzą przychodzić, natomiast te usługi on-line pozwolą im, na początek bez ujawniania swoich personaliów, skontaktować się ze specjalistami - mówił dyrektor szpitala przy Nowowiejskiej Andrzej Mazur. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowany jest głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego, a województwo ma zagwarantowane w jego ramach ponad 8 mld zł wsparcia unijnego. Za wydatkowanie funduszy odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie może stanowić 80 procent wartości całego projektu, a w 2016 roku przewidziano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł łącznie. (pap)