Odpowiedzialny za jakość dostarczanej wody Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu poinformował, że badanie próbek wody z wodociągu publicznego w rejonie ulicy Częstochowskiej wykazało przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. Woda z kranów w tym rejonie nadaje się do spożycia, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń, sztućców, czyszczenia zębów tylko po przegotowaniu, przez czas nie krótszy niż cztery minuty.

Woda nadaje się do mycia i kąpieli. Nie można jednak dopuścić do tego, by dostała się do jamy ustnej. Należy nadzorować korzystanie z wody przez dzieci.

Czytaj także: 

Uważajmy z antybiotykami, rośnie liczba wielolekoopornych bakterii>>>

Plaga zakażeń bakterią E.coli >>>


Poznań: groźna bakteria w szpitalach>>>

Jak zapewniły odpowiedzialne służby, podjęto działania zmierzające do poprawy jakości wody w ujęciu. Do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań jakość wody w sieci wodociągowej będzie monitorowana przez Sanepid w Lublińcu.

Mieszkańcom zagrożonego osiedla w Lublińcu pracownicy Urzędu Miasta rozdali ulotki oraz rozwiesili plakaty informacyjne. Informacje o zagrożeniu umieszczono też na stronach internetowych urzędów.

Na czwartek 25 września 2014 planowane są ponowne badania wody. (pap)