Jak podkreśliła Leder, w ciągu ostatniej doby w łódzkim NFZ podpisano umowy, dzięki którym liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną wzrosła o 290 tysięcy osób (pojedynczy lekarz może mieć pod opieką nie więcej niż 2,7 tys. pacjentów).

Rzeczniczka dodała, że w związku z zarządzeniem ministra Bartosza Arłukowicza wydłużającym pracę ŁOW NFZ do północy 1 stycznia 2015 świadczeniodawcy wciąż zjawiają się w siedzibie, a więc należy przypuszczać, że liczba aneksowanych umów jeszcze wzrośnie. Aktualne informacje w tej sprawie dyrektor łódzkiego NFZ ma przedstawić na konferencji prasowej w piątek 2 stycznia 2015.

Łódzki NFZ aneksował 373 umowy z 444, które były zawarte w 2014 roku. W 11 z 24 powiatów zapewniona została dotychczasowa opieka POZ, co oznacza, że podpisano 100 procent umów z lekarzami.

 

Wcześniejsze zapowiedzi prezesa Porozumienia Łódzkiego (należącego do PZ) Jarosława Krawczyka, zakładały, że po Nowym Roku w regionie łódzkim zamkniętych będzie 199 gabinetów POZ. W czwartek 1 stycznia 2015 na liście podmiotów, które nie podpisały umowy, znajdowało się 71 poradni.

Najwięcej placówek POZ – około 90 procent - będzie czynnych w Łodzi. Problemy z uzyskaniem pomocy mogą napotkać mieszkańcy powiatów: piotrkowskiego, tomaszowskiego, łowickiego i wieluńskiego.

W powiatach, gdzie pacjenci zastaną zamknięte drzwi swoich poradni POZ, na ich przyjęcie przygotowane będą szpitalne izby przyjęć i SOR-y. Rzeczniczka łódzkiego NFZ zaznaczyła jednak, że z ich usług w zakresie POZ powinni korzystać jedynie pacjenci zapisani do tych gabinetów, które będą zamknięte od 2 stycznia 2015.

Czytaj: Zarządzenie prezesa NFZ: POZ w izbach przyjęć i SOR-ach >>>

Pod numerem 42 275 40 3042 275 40 30 czynna jest całodobowa infolinia NFZ dla pacjentów; pracownicy Funduszu będą informować o czynnych gabinetach POZ, izbach przyjęć, oddziałach ratunkowych i świątecznej opiece zdrowotnej.

Łódzki NFZ informuje pacjentów, którzy będą mieli problemy z uzyskaniem podstawowej opieki zdrowotnej, o prawie do zmiany poradni bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Przypomina też, że pacjenci mogą trzykrotnie dokonać zmiany wyboru świadczeniodawcy. (pap)

Więcej na temat umów w zakresie POZ na rok 2015 można przeczytać tutaj:  www.zdrowie.abc.com.pl
Free via Skype