Wszyscy kandydaci złożyli kompletną dokumentację i spełnili warunki formalne przewidziane w ustawie o działalności leczniczej.
- Komisja bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, wybrała jako kandydata na stanowisko dyrektora Barbarę Bulanowską - poinformował rzecznik Collegium Medium UJ Maciej Rogala.

W ciągu 14 dni o wynikach konkursu poinformowani zostaną wszyscy, którzy w nim startowali.

Poprzedni dyrektor szpitala, Andrzej Kulig, został w grudniu 2014 roku odwołany ze stanowiska z powodu braku współpracy z władzami uczelni. Jak podawały media powodem miał być także brak zaangażowania w budowę nowej siedziby szpitala, która do 2019 roku ma powstać w Krakowie-Prokocimiu. Na ponad 100 tys. m kw. powierzchni użytkowej znajdą się w niej 24 sale operacyjne i 925 łóżek dla pacjentów.

Czytaj: NFZ: Filip Nowak nowym dyrektorem oddziału mazowieckiego >>>

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to około 1,2 mld zł. 800 mln zł ma pochodzić ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, a Zarząd Województwa Małopolskiego zobowiązał się zapewnić wsparcie finansowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wyposażenie nowej siedziby.

Barbara Bulanowska od maja 2009 roku kieruje małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej była dyrektorem Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie, a w latach 2001-2003 prowadziła działalność gospodarczą – doradczą, szkoleniową i analityczną w zakresie zarządzania ochroną zdrowia.

W latach 2000-2001 była twórcą i pierwszym dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia, a wcześniej pracownikiem Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie to największy publiczny szpital w Polsce, nie tylko leczący, ale również̇ kształcący kadrę̨ medyczną. Placówka ma 32 oddziały szpitalne, osiem zakładów diagnostyki, 71 poradni i prawie 1,6 tys. łóżek dla pacjentów. Zatrudnia 3900 osób.

W ciągu roku hospitalizowanych jest prawie 75 tys. chorych z całej Polski, a liczba konsultacji udzielanych w przychodniach przyklinicznych przekracza 380 tys. rocznie. Budynki Szpitala Uniwersyteckiego położone w ścisłym centrum Krakowa zajmują̨ łącznie powierzchnię prawie 19 ha.(pap)