Aby zrobić gastroskopię, trzeba dostać się do gastroenterologa. Dziś wiemy, że chirurg umie to świetnie robić. Jeśli zda tę umiejętność, po sześciomiesięcznym kursie dostanie certyfikat, że jest przygotowany do tego, aby ją robić. Będzie miał pełne prawo do tego, by kontraktować z NFZ wykonywanie gastroskopii - powiedziała minister zdrowia, która w poniedziałek brała udział w uroczystości uhonorowania lekarzy, którzy najlepiej w sesji wiosennej zdali egzamin specjalizacyjny.

Jak podkreśliła, nowe przepisy skrócą oczekiwanie na badania. Kolejki do specjalistów wynikają z tego, że mamy bardzo wąskie specjalności i ich niewielką ilość - podkreśliła. Zaznaczyła, że w wielu przypadkach pacjenci czekają miesiącami na proste badanie, które ma im np. dać odpowiedź, czy muszą się poddać leczeniu.

Minister Kopacz powiedziała, że chce też, aby przed końcem kadencji do Sejmu trafiły także m.in. projekty ustaw o badaniach klinicznych, dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zdrowiu publicznym. Oceniła, że projekt ustawy o zdrowiu publicznym jest konieczny, by wskazać, jaką rolę w systemie ochrony zdrowia pełnią m.in. lekarz, pielęgniarka, minister zdrowia. Zaznaczyła, że chce, aby ten projekt został zgłoszony jako poselski.

Sejm uchwalił już część ustaw rządowego pakietu zdrowotnego - o działalności leczniczej, tzw. ustawę refundacyjną, ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, nowelizację ustaw o lekarzu i lekarzu dentyście i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawy te zostały podpisane przez prezydenta. (PAP)

kno/ abr/ jra/