- Nie ma takiej szansy, żeby doprowadzić do harmonizacji 27 systemów opieki zdrowotnej – podkreślił komisarz.

Przypomniał, że na mocy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej to rządy państw członkowskich są odpowiedzialne za organizację opieki zdrowotnej na swoim terenie, a zadaniem UE jest uzupełnianie polityki krajowej każdego państwa między innymi poprzez wspieranie rządów w osiąganiu wspólnych celów, a także pomoc w radzeniu sobie z zagrożeniami dla zdrowia publicznego, takimi jak pandemie, choroby przewlekłe, choroby rzadkie czy bezpieczeństwo żywności.

Zdaniem komisarza przykładem takiego wspierania, a także dążenia do wypracowania standardów medycznych, jest inicjatywa Komisji Europejskiej o powstaniu Europejskich Sieci Szpitali. Jak podkreślił, mogą do niej dobrowolnie przystąpić wysoko wyspecjalizowane placówki z całej Europy. Obecnie w ESS znajduje się 313 szpitali, w tym – kilkanaście z Polski (między innymi Instytut - Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut – Centrum, Onkologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym).

 
 

- Celem tej sieci jest poprawa leczenia i dostępu do diagnostyki pacjentów cierpiących na choroby rzadkie, a także koordynacja badań klinicznych – powiedział komisarz.

Wskazał, że dzięki stworzeniu platformy internetowej będzie możliwe zwołanie wirtualnego konsylium specjalistów z różnych krajów, specjalizujących się w wąskich dziedzinach. Jest to o tyle istotne, że w Unii Europejskiej żyje około 30 milionów osób cierpiących na choroby rzadkie. Zdarza się, że na daną jednostkę chorobową cierpi zaledwie kilka osób w całej Unii.

Andriukaitis podkreślił, że nie urzędnicy, a europejskie towarzystwa naukowe mają za zadanie standaryzowanie w postaci wytycznych procedur i technologii medycznych.
- Sam jestem lekarzem. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiś urzędnik mówił mi, jak mam operować – powiedział.

Zaznaczył, że UE wspiera jednak wymianę informacji pomiędzy specjalistami. Oprócz wspomnianych Europejskich Sieci Szpitali kolejnym takim działaniem jest ustanowiona przez Komisję Europejską europejska sieć oceny technologii medycznych (HTA – od ang. health technology assesment), której celem jest między innymi stworzenie trwałego systemu dzielenia się wiedzą z obszaru HTA.

Ponadto e-zdrowie jako pomysł na wymianę doświadczeń i informacji między specjalistami medycznymi i pacjentami na terenie Unii Europejskiej, stanowi ważny element polityki jednolitego rynku cyfrowego, znanej powszechnie ze zniesienia opłat roamingowych.(pap)

 [-OFERTA_HTML-]