Epidemia koronawirusa, pozamykane przychodnie i szpitale, przyjmujące pacjentów tylko w stanach nagłego zagrożenia życia lun zdrowia, zmusiła zarówno personel i obywateli do tego aby przejść na konsultacje on-line.

Telemedycyna, która do tej pory rozwijała się w Polsce wolno i stopniowo, nagle stała się koniecznością. Wielu lekarzy ma wątpliwości, jak dokładnie należy postępować udzielając teleporad. Na nową formę świadczeń nie są też przygotowani wszyscy pacjenci.

Czytaj w LEX: Jak wdrożyć e-skierowania w podmiocie leczniczym i praktyce lekarskiej >

Porada w ramach telemedycyny jest szybka i bezpieczna

Obywatel powinien jednak wiedzieć, że jeśli podejrzewa u siebie koronawirusa lub dostrzega u siebie inny problem zdrowotny lub u członka rodziny, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z lekarzem rodzinnym za pomocą telefony lub innych narzędzi do rozmów audio-video.

Czytaj w LEX: Teleporady - co można w ramach umowy z NFZ >

Jak tłumaczą  eksperci z fundacji Telemedycyna Grupa Robocza, telemedycyna to świadczenia zdrowotne udzielane za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności na odległość. Dzięki nim lekarz może zdalnie przeprowadzić wywiad z pacjentem, ocenić jego stan zdrowia

Telemedycyna nie zastępuje w pełni klasycznej wizyty, ale ze względu na rozwój technologiczny sprawdza się w wielu sytuacjach. Wykorzystywanie telemedycyny w opiece nad pacjentem zostało dopuszczone przepisami polskiego prawa, jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną a rozwój telemedycyny w ramach systemu ochrony zdrowia jest rekomendowany przez WHO”- piszą eksperci z fundacji Telemedycyna Grupa Robocza.

Czytaj w LEX: Teleporady w POZ - jak prawidłowo realizować obowiązek? >

 

Lekarz udzielający teleporady powinien znajdować się w innym miejscu niż pacjent. Może być w gabinecie lub w takim pomieszczeniu, w którym osoby postronne nie będą mogły słyszeć jego rozmów.

Sprawdź w LEX: Czy skierowanie wystawione w czasie teleporady powinno być podpisane przez lekarza? >

Porady w ramach telemedycyny dają prawa pacjentowi

Telekonsultacja spełnia warunki klasycznej porady. Lekarz ma obowiązek zachować pełen profesjonalizm i należytą staranność. Później, po przeprowadzonej rozmowie, powinien uzupełnić dokumentacje medyczną pacjenta. W ramach teleporady lekarz jest uprawniony do wystawienia pacjentowi niezbędnych dokumentów: e-recepty, e-zwolnienia, e-zlecenia, e-skierowania.

Jeśli lekarz nie będzie w stanie zdalnie ocenić stanu zdrowia pacjenta, poprosi go o osobiste stawiennictwo w gabinecie.

Czytaj w LEX: Udzielanie informacji pacjentowi o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych >

Jak powinien zachować się pacjent podczas telekonsultacji?

  1. Przedstawia się lekarzowi i prosi go o to samo
  2. Podaje dane, w tym numer PESEL, ponieważ lekarz musi mieć pewność komu udziela porady
  3. Udziela wyczerpujących odpowiedzi
  4. Odpowiada na pytania. Nie warto traktować lekarza zdawkowo i lepiej mówić szczerze, gdyż w przeciwnym wypadku medyk może postawić złą diagnozę i zalecić niewłaściwą terapię.
  5. Podaje miejsce, w którym się znajduje. Jeśli pacjent będzie potrzebował pomocy na miejscu, lekarz może ją wezwać.
  6. Otrzymuje dokumenty drogą elektroniczną: e-recepty, e-zwolnienia itd. Do tego jest jednak potrzebne posiadanie Internetowego Konta Pacjenta. Na stronie pacjenet.gov.pl/ikp jest instrukcja jak je założyć.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych posiadających osobowość prawną za szkody wynikłe z naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych >

Jakie prawa ma pacjent w czasie teleporady!

  1. Prawo do porady lekarskiej zgodnej z aktualna wiedzą medyczną
  2. Prawo do otrzymania informacji medycznej. Czyli informacji o rozpoznaniu, rokowaniach  w leczeniu, proponowanych metodach terapii.
  3. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji na temat pacjenta.

Czytaj w LEX: RODO: Korzystanie z praw pacjenta w świetle RODO >