Wóycicka powiedziała 13 sierpnia 2014, że jej list to efekt konsultacji, które odbyły się w Kancelarii Prezydenta jeszcze na etapie prac w Sejmie nad pakietem. Uczestniczyli w nich wiceministrowie zdrowia, przedstawiciele świadczeniodawców, samorządu lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych, eksperci i przedstawiciele organizacji pacjentów.

Prezydencka minister podkreśliła w liście do Arłukowicza, że cele ustaw i "ogólne podejście jest godne poparcia i bardzo ważne społecznie". Zwróciła jednocześnie uwagę, że podczas konsultacji w prezydenckiej kancelarii padło wiele uwag.

Wóycicka poinformowała, że w liście napisała między innymi o potrzebie pogłębienia konsultacji społecznych na etapie wypracowywania aktów wykonawczych do ustaw, zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych i kadr medycznych, potrzebie rzetelnej informacji dla pacjentów i świadczeniodawców w związku ze zmianami oraz konieczności monitorowania wdrażania reformy oraz elastycznego reagowania na ewentualne problemy.

Wóycicka powiedziała, że list wysłała jeszcze przed podpisaniem pakietu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wyraziła też nadzieję, że minister zdrowia weźmie pod uwagę kwestie poruszone w liście.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 12 sierpnia 2014 trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. (pap)

Czytaj więcej na ten temat: Pakiet kolejkowy: ustawy podpisane przez prezydenta>>>