Rząd przyjął we wtorek 21 lutego 2017 roku projekt ustawy o utworzeniu tzw. sieci szpitali. Zdanie odrębne zgłosił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, lider Polski Razem.

Zapytany o to wicepremier Gowin powiedział: "Nie jest tajemnicą, że w toku prac nad ustawą zgłaszałem wiele argumentów krytycznych. Minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł uwzględnił bardzo dużo moich postulatów, ale nadal mam obawy, czy sieć w takim kształcie, w jakim zaplanowało to Ministerstwo Zdrowia, rzeczywiście ułatwi dostęp Polaków do opieki zdrowotnej i skróci kolejki. Dlatego zastrzegłem sobie na posiedzeniu rządu prawo do zgłaszania poprawek w toku prac parlamentarnych".

- Na pewno takie poprawki będę zgłaszał - nie tyle jako minister nauki czy wicepremier, ale jako lider jednej z partii koalicji rządowej - powiedział Gowin. Wyraził nadzieję, że dzięki poprawkom, które zgłosi, będzie mógł poprzeć projekt.
- Będziemy na ten temat rozmawiać z ministrem Radziwiłłem i z panem prezesem Kaczyńskim - poinformował.

Wicepremier, pytany o to, jak odbierana jest w rządzie i w PiS jego krytyka, odpowiedział: "Różnice zdań są naturalne nawet w obrębie jednej partii, a co dopiero w obrębie koalicji trójpartyjnej. Muszę powiedzieć, że ani ze strony premier, ani ze strony Jarosława Kaczyńskiego nigdy nie spotkałem się z pretensjami, że w niektórych kwestiach ja i moja partia zajmujemy stanowisko odrębne". (pap)

Czytaj: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>