Prywatna Uczenia Łazarskiego w ubiegłym roku przyjęła pierwszych studentów na wydział lekarski. Wtedy była jedna osoba chętna na miejsce, w tym roku szacują, że będą aż trzy, choć miejsc jest więcej. Uczelnia w tym roku akademickim będzie kształcić 90 osób, podczas gdy w ubiegłym roku przyjęła 60.

Choć za studiowanie na kierunku lekarskim za semestr trzeba na tej uczelni zapłacić 27 tys. zł, zainteresowanie jest coraz większe. Dla porównania za rok studiów na kierunku lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trzeba zapłacić 38 tys. zł. Na studiach stacjonarnych dla przyszłych lekarzy na WUM-ie o jedno miejsce stara się ponad 5 osób. 

Kierunek lekarski na Śląsku

W tym roku akademickim po raz pierwszy nabór na kształcenie na kierunku lekarskim w trybie studiów stacjonarnych odbywa się na Uczelni Technicznej w Katowicach. Tu semestr kosztuje 20 tys. zł. To będą pierwsze na Śląsku i trzecie w Polsce prywatne studia medyczne. Na uczelni będą kształcili się przyszli lekarze i pielęgniarki.

Do tej pory WST prowadziła kształcenie na kierunkach technicznych oraz artystycznych. Przedstawiciele uczelni uruchomienie kierunków medycznych uzasadniają brakami kadrowymi na rynku ochrony zdrowia.

Czytaj także: Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Collegium Medicum na Wyszyńskim

W lipcu br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Umożliwia ona utworzenie na UKSW kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum.

- To bardzo ważne, że taka właśnie uczelnia jako pierwsza uczelnia w naszej części Europy będzie miała wydział medyczny i będzie kształciła lekarzy. Będzie kształciła ludzi, którzy będą dbali o ludzkie życie, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej, kierując się zasadami etyki katolickiej - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego podpisania noweli.

Wnioskodawcami nowelizacji ustawy o UKSW była grupa posłów PiS. Do tej pory uczelnia mogła kształcić oraz prowadzić badania naukowe jedynie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

 


Inwestycja, która się opłaca

Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, aby otworzyć kierunek ogólnoakademicki, uczelnia musi spełnić szereg wymagań, m.in. prowadzić na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia, które uzyskały pozytywną opinię jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

- Proces legislacyjny się zakończył, ale czekamy teraz na opinie PKA oraz ministra szkolnictwa wyższego – mówi Katarzyna Dominiak, rzecznik UKSW.

Władze uczelni podkreślały, że do tego, by móc zacząć kształcić medyków przygotowywały się od kilku lat. By stworzyć bazę kliniczną dla studiów medycznych, uczelnia podpisała umowy o współpracę m.in. z Wojskowym Instytutem Medycznym, Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutem Matki i Dziecka.

Uniwersytet podpisał także porozumienia międzynarodowe, m.in. współpracę z polskimi jednostkami naukowymi kategorii A i A+. Natomiast strategicznym partnerem o światowej renomie jest m.in. Poliklinika Gemelli w Rzymie.

Uczelnia Łazarskiego podawała, że zainwestowała ok. 10 mln zł, by otworzyć prywatny kierunek lekarski. Zbudowali Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, w ktorym są laboratoria, sale wykładowe oraz prosektorium.

Uczelnie zwiększają przyjęcia

Limity przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2018/2019 zwiększyć chce Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pojawił się projekt rozporządzenia w tej sprawie. CM UMK chce mieć o 48 miejsc więcej na kierunku lekarskim na studia realizowane w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim.

WST w Katowicach wnioskuje o przyznanie 80 miejsc  w formie stacjonarnej w języku polskim (dla obywateli polskich i obywateli krajów członkowskich UE) oraz 10 miejsc w formie niestacjonarnej w języku polskim ( dla obywateli krajów spoza UE).

Czytaj także: Spółka kapitałowa uczelni medycznej jako podmiot leczniczy w świetle ustawy o działalności leczniczej
 

20 uczelni kształci medyków w Polsce

Według danych ministerstwa zdrowia w Polsce studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym prowadzi 20 uczelni wyższych, w tym 12 jest nadzorowanych przez ministra zdrowia. Resort podaje, że średnio ok. 83 tys. osób kandydatów stara się o miejsce na uczelniach medycznych, z reguły aplikują na wiele uczelni, więc ich rzeczywista liczba jest niższa.

W ramach uczelni kształcących na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym można wyróżnić:

  1. uczelnie publiczne, które otrzymują dotację dydaktyczną z budżetu państwa, przekazywaną przez ministra właściwego ds. zdrowia na prowadzenie działalności dydaktycznej (dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie studiów w trybie stacjonarnym, w języku polskim): Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (wydział cywilny), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – Wydział Lekarski;
  2. uczelnie publiczne, które otrzymują z budżetu państwa środki na kształcenie lekarzy, przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej: Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Wydział Wojskowo-Lekarski, w zakresie w jakim prowadzi kształcenie na potrzeby wojska;     
  3. uczelnie publiczne, które otrzymują  dotację dydaktyczną z budżetu państwa przekazywaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
  4. uczelnie niepubliczne, które koszty kształcenia pokrywają z przychodów własnych (prowadzą studia wyłącznie na zasadzie odpłatności): Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uczelnia Łazarskiego oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.