W czwartek projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny został skierowany do konsultacji publicznych. W przyszłym roku akademickim zwiększono limit przyjęć o 129 miejsc na jednolite studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym w języku polskim na kierunku lekarskim w stosunku do roku akademickiego 2017/2018. Będzie to kosztować ponad 4 mln zł rocznie.

To na podstawie tego rozporządzenia uczelnie wyższe określą liczbę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, którzy zostaną przyjęci na rok akademicki 2018/2019.

Będzie ponad 7,8 tysiąca studentów na kierunku lekarskim

Zgodnie z projektowanymi zmianami, łącznie na kierunku lekarskim będzie 7816 miejsc, w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim – 4678 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim – 1277 oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w języku innym niż polski – 1861 miejsc. Na kierunku lekarsko-dentystycznym będzie się mogło kształcić 1395 osób.  

Kolejne zwiększenie limitów związane jest brakiem kadr, szczególnie lekarzy, które teraz już widać w systemie ochrony zdrowia. To dlatego w 2016 r.  podczas prac nad ustawą budżetową ujęta została kwota dodatkowych 20 mln zł na zdrowie, a Minister Zdrowia zwrócił się wtedy do uczelni medycznych o oszacowanie swoich możliwości organizacyjnych pozwalających na zwiększenie liczby studentów. Biorąc średni koszt kształcenia w skali roku oraz możliwości uczelni, Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia już wtedy zwiększył limit planowany nabór na studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, prowadzonych w trybie stacjonarnym w języku polskim łącznie o 470 miejsc.

  


19 uczelni kształci lekarzy

W Polsce 19 uczelni wyższych kształci przyszłych lekarzy i dentystów. W większości są to placówki publiczne, ale wśród nich są także dwie uczelnie prywatne: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uczelnia Łazarskiego.

W przyszłym roku akademickim o 30 zwiększono liczbę miejsc na kierunku lekarskim finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej na Wydziale Wojskowo-Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Uczelnia będzie mogła kształcić 120 lekarzy na potrzeby wojska. W sumie będzie mogła przyjąć – najwięcej w kraju - aż 630 studentów na kierunek lekarski.  550 kandydatów na lekarzy w nowym roku akademickim będzie mógł przyjąć Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jakie uczelnie w Polsce kształcą lekarzy oraz jakie mają limity przyjęć można znaleźć tutaj>>

Kierunki lekarskie mają: uczelnie publiczne, wtedy otrzymują dotację dydaktyczną z budżetu państwa, przekazywaną przez Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności dydaktycznej. Dotacja dotyczy tylko prowadzenia studiów w trybie stacjonarnym w języku polskim.

Uczelnie publiczne otrzymują także dotację dydaktyczną z budżetu państwa przekazywaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Opolski oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

Kierunki lekarskie mają także dwie uczelnie niepubliczne. W nich koszty kształcenia pokrywane są a przychodów własnych, w nich  za studia płacą studenci. Uczelnia Łazarskiego w nowym roku akademickim będzie mogła przyjąć 90 studentów, czyli o 30 więcej niż rok wcześniej.