Konferencja "CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu - wiem, rozumiem, stosuję" zainaugurowała Program "Biznes z sercem", współorganizowany przez fundację.

- Świadomość na temat społecznej odpowiedzialności biznesu na pewno rośnie. Wielu przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces, chce pomagać, dać innym coś od siebie. Jednocześnie rozumieją, że takie działania mogą mieć wpływ na wybory konsumentów – powiedziała Katarzyna Klik z FRK.

Ideą przyświecającą organizatorom Programu „Biznes z sercem” jest promocja standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców, administracji samorządowej i państwowej oraz innych podmiotów działających na rynku. Cykl konferencji i szkoleń ma podnieść wiedzę o zasadach i korzyściach wynikających z wdrożenia koncepcji CSR.

Czytaj: Raportowanie CSR to rozliczanie odpowiedzialności>>>

CSR to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniona przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy oraz jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Fundację Rozwoju Kardiochirurgii powołał w 1991 roku wybitny kardiochirurg prof. Zbigniew Religa. Wyspecjalizowała się ona w pracach związanych z polskim sztucznym sercem, robotem kardiochirurgicznym i innowacyjnymi narzędziami chirurgicznymi, inżynierią tkankową wykorzystywaną w celach leczniczych oraz biologicznymi protezami zastawek serca do korekcji wrodzonych i nabytych wad serca u dzieci i dorosłych. Angażuje się również w promocję nauki.(pap)