Będzie to pierwszy w kraju obelisk upamiętniający takie osoby. Na pomniku, zaprojektowanym przez krakowską artystkę Annę Szpecht, zostanie wygrawerowany napis „Niewielu dla wielu”. Motto ma przypominać o ogromnej zasłudze donatorów dla rozwoju medycyny.

„Umiejętność rezygnacji z własnego wstydu i motywacja oddania własnego ciała w imię uczuć prawdziwego Samarytanina są przepięknymi ziarnami człowieczeństwa, a ich plonem jest i będzie coraz większa liczba lekarzy światłych, świadomie wykonujących swoją posługę i coraz lepiej wykształconych” – mówił podczas uroczystości pogrzebowych Jarosław Zawiliński z Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. „Wszyscy darczyńcy pozostaną na zawsze w naszych umysłach i sercach” – podkreślił.

Ciała donatorów pożegnanych w poniedziałek spoczęły w nowo powstałym kolumbarium w kwaterze UJ na Cmentarzu Batowickim. „Wcześniej pochówki odbywały się w miejscach wyznaczonych przez kancelarię cmentarza. Od teraz, dzięki życzliwości krakowskiego Zarządu Cmentarzy Komunalnych, wszyscy donatorzy będą chowani w jednym miejscu” – powiedział PAP Zawiliński.

Jak przypomniał, studenci medycyny od ok. 400 lat uczą się na ciałach donatorów. Społeczeństwo polskie jednak długo nie wiedziało, na czym polega donacja. Ok. 10 lat temu ideę dobrowolnego oddawania ciał do celów naukowych popularyzowali m.in. prof. Bogdan Ciszek z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Jerzy Gielecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Katedra Anatomii Collegium Medicum UJ od 2004 r. prowadzi program świadomej donacji. Jego celem jest pozyskiwanie osób, które po śmierci ofiarują swoje ciało do badań naukowych i dydaktycznych, wyznaczonych przez program studiów. Co roku, od ośmiu lat, do Katedry Anatomii trafia od trzech do sześciu ciał donatorów.

Aby zostać donatorem należy wypełnić oświadczenie wyrażające chęć oddania po śmierci swojego ciała do celów naukowych. Dokument znajduje się na stronie internetowej Collegium Medicum. Po śmierci donatora, osoby wskazane w oświadczeniu, zawiadamiają o zgonie donatora Katedrę Anatomii, która od tego momentu zabezpiecza ciało i przewozi je do badań. Później organizuje również pogrzeb. Uniwersytet może odstąpić od przyjęcia ciała, jeżeli donator był nosicielem wirusa HIV lub wirusowego zapalenia wątroby typu C, zmarł w wyniku chemio- i radioterapii w czasie leczenia choroby nowotworowej, jego ciało jest w stanie zaawansowanego rozkładu lub zmarł za granicą. (PAP)