Dyrektor szpitala w Chełmie tłumaczy swoją dcyzję brakiem lekarzy. Dyżury w tej placówce ustalono do 9 lutego 2018. Jeżeli nic sie nie zmieni, od 10 lutego 2018 nie będzie miał kto dyżurować. Czasowe zawieszenie pracy jednostki miałoby potrwać do końca lutego 2018. Złożony został wniosek w tej sprawie do wojewody lubelskiego.

Na oddziale pediatrii w Chełmie pracuje pięciu lekarzy oraz rezydentka. Dwie specjalistki wypowiedziały klauzule opt-out.

Obecnie na oddziale przebywa 15 dzieci.

Z powodu braku lekarzy oddziały (wewnętrzne) zamknęły także szpitale w Kluczborku i Oleśnie (opolskie). 

Problemy z obsadą lekarską, szczególnie z dyżurami dotyczą szpitali w całej Polsce. Nasiliły się one od 1 stycznia 2018 roku, gdyż wielu lekarzy wypowiedziało w listopadzie 2017 umowy dotyczące klauzuli opt-out, a wypowiedzenia weszły w życie po nowym roku. (mo/pap)

 [-OFERTA_HTML-]