Gminy, należące do Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, mogą otrzymać 40 mln euro na inwestycje. Projekty warte 100 mln zł są już zakontraktowane - poinformował w piątek w Koszalinie Tomasz Sobieraj podczas konferencji dotyczącej tegorocznych inwestycji wpisanych w strategię samorządów z Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wicemarszałek dodał realizacja strategii minęła półmetek. „Jesteśmy już za połową (...) Żeby nie wpadać w zachwyt, powiem, że jesteśmy umiarkowanie zadowoleni” - mówił Sobieraj, podczas konferencji zorganizowanej przez biuro ZIT KKBOF w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie.

Sobieraj podał też, że w trakcie oceny wstępnej są kolejne projekty, a inne czekają tylko na podpisanie umowy. W ramach RPO WZ 2014-2020 gminy z trzech powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego i koszalińskiego, wchodzące w skład KKBOF, mogą uzyskać dofinasowanie na projekty dotyczące: gospodarki, innowacji i nowoczesnych technologii, gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego transportu i edukacji.

Obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące finansowania w ramach RPO.

„Wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska na wiele się zgodzi” - stwierdził Sobieraj. Zaznaczył jednak, że stanie się tak tylko w przypadku nowych projektów, bo te już zrealizowane lub będące w trakcie realizacji w renegocjacjach szans na zmianę zasad dofinansowania nie mają.

Obszar zintegrowanych inwestycji, których głównym źródłem finansowania jest RPO WZ 2014-2020, obejmuje 19 gmin powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego i koszalińskiego, stanowiących łącznie prawie 14 proc. powierzchni województwa zachodniopomorskiego. Stosowne porozumienie w sprawie jego utworzenia gminy podpisały 28 marca 2014 roku, a obszar ich realizacji wyznaczyła następnie uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 15 czerwca 2015 roku.

W ramach RPO WZ 2014-2020 do wydania jest 40 mln euro. 72 proc. tej kwoty trafi ostatecznie do samorządów w trybie pozakonkursowym, by wesprzeć realizację 25 strategicznych projektów. W Koszalinie są nimi m.in. uzbrojenie terenów inwestycyjnych Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zakup taboru niskoemisyjnego, w Mielnie – budowa centrum przesiadkowego, w Białogardzie – uzbrojenie terenów Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego i budowa dróg dla rowerów, w Kołobrzegu - inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi. (PAP)

autor: Inga Domurat

ing/ amac/