Przeciwko odwołaniu wójta głosowało 57 osób, a głosów nieważnych oddano 40. Uprawnionych do głosowania były 3164 osoby – poinformowała przewodnicząca gminnej komisji ds. referendum Dorota Walasek.

Do ważności referendum potrzeba było, aby wzięło w nim udział 1140 osób, czyli trzy piąte liczby osób, które uczestniczyły w wyborze wójta w 2010 r. W tamtych wyborach oddano 1899 głosów.

Inicjatorzy zebrali przeszło tysiąc podpisów pod wnioskiem o referendum, choć wymaganych było tylko ponad 300. Zarzucili wójtowi m.in. niegospodarność, konfliktowanie miejscowej społeczności, tworzenie złego wizerunku gminy i nierealizowanie obietnic wyborczych. Wójt nie zgadzał się z zarzutami, podkreślał, że sprawuje tę funkcję już 11 lat, corocznie uzyskuje absolutorium od rady gminy.

Było to drugie referendum w sprawie odwołania wójta Koconia. Poprzednie w 2004 r. okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Janowiec to turystyczna gmina położona nad Wisłą, połączona przeprawą promową z Kazimierzem Dolnym. Znana jest z malowniczych ruin zamku wznoszących się na stromej, nadwiślańskiej skarpie.