"Uchwała nie będzie unieważniona, ponieważ w piątek minęło 30 dni od daty dostarczenia uchwały wojewodzie. To był czas na ewentualne uwagi w tym zakresie i na unieważnienie” – powiedziała Wojda. Dodała, że uzasadnienie decyzji i odpowiedź na skargę RP będzie przedstawione najwcześniej w środę.

Chodzi o skargę zarządu okręgowego Ruchu Palikota w Kielcach, przesłaną do wojewody na początku lipca. RP uważa, że uchwała z 14 czerwca o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta ordynariuszowi diecezji kieleckiej, biskupowi Ryczanowi, została podjęta z naruszeniem ustawy o samorządzie gminnym, która mówi o jawności działalności Rady Gminy.

Jak podkreślili w skardze członkowie Ruchu Palikota, jawność działań rady obejmuje również prawo wstępu obywateli na jej posiedzenia. W liście zaznaczono, że 14 czerwca przedstawiciele Ruchu Palikota po uprzedzeniu w formie pisemnej przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Boguckiego udali się na sesję Rady Gminy, na której miała być przegłosowana uchwała.

"Przed rozpoczęciem sesji zostali poinformowani, że sesji przysłuchiwać się mogą wyłącznie osoby posiadające imienne zaproszenia Przewodniczącego Rady Miejskiej i zostali wyproszeni z sali, gdzie miała mieć miejsce sesja Rady Miasta" - napisano w liście. Ruch Palikota zwrócił również uwagę, że uchwała została podjęta bez głosowania, a poprzez aklamację, w obecności zaledwie części radnych.

Dlatego - jak oceniono - należy uznać, że uchwała jest "obarczona wadą prawną powodującą konieczność stwierdzenia jej nieważności".

W uroczystej sesji rady miasta wzięli udział przedstawiciele wszystkich klubów radnych z wyjątkiem PO. W oświadczeniu przesłanym PAP radni Platformy podkreślili, że opinie prezentowane przez bp. Ryczana „częściej przyczyniały się do podziałów niż łączyły mieszkańców Kielc". W sesji wzięło udział dwóch z pięciu radnych z SLD.

Ruch Palikota nie ma w radzie miasta swojego przedstawiciela.

Biskup Kazimierz Ryczan urodził się w 1939 roku w Żurawicy na Podkarpaciu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku z rąk biskupa przemyskiego Franciszka Bardy. 17 lipca 1993 roku papież Jan Paweł II mianował go na ordynariusza diecezji kieleckiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego, abpa. Edwarda Nowaka i bpa. Mieczysława Jaworskiego. We wrześniu 1993 roku odbył się ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach.

Bp Ryczan jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych, członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Pełni tam także funkcję członka Rady Naukowej oraz jest delegatem ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Bp Ryczan jest już honorowym obywatelem gminy Żurawica, z której pochodzi.

W 2009 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Tytuł Honorowego Obywatela Kielc przyznawany jest w mieście od 1921 roku. Jako pierwszy otrzymał go marszałek Józef Piłsudski. Po 1990 roku wyróżnienie było przyznawane dotąd sześciokrotnie. Otrzymali je kolejno: pisarz i publicysta Gustaw Herling-Grudziński (1991), scenograf i reżyser Leszek Mądzik (1998), ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski (1999), papież Jan Paweł II (2003), prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski (2009) oraz pisarz Wiesław Myśliwski (2012).