Jak powiedział PAP marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła, aby opolskie RPO mogło być podpisane jeszcze w tym roku, negocjacje muszą się zamknąć do 17 listopada. Ostatnia ich tura, dotycząca pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tzw. wskaźników – rozpocznie się w poniedziałek.

Na konferencji prasowej przed ostatnią w tej kadencji roboczą sesją sejmiku woj. opolskiego Buła poinformował, że w wyniku prowadzonych dotąd negocjacji udało się przekonać Komisję Europejską (KE) do zwiększenia w opolskim RPO puli pieniędzy na uzbrojenie terenów inwestycyjnych - z 16 do 35 mln euro; zwiększenia środków na badania prowadzone przez opolskie uczelnie - z 7 do 12 mln euro oraz do kwoty ponad 150 mln euro przeznaczonej na inwestycje drogowe.

Marszałek wyjaśniał, że najtrudniejsze były właśnie negocjacje dot. puli na drogi i tereny inwestycyjne. Relacjonował, że KE zależało na tym, by w puli transportowej więcej pieniędzy przeznaczyć na kolej, niż na transport drogowy. „Pokazaliśmy jednak, że w mijającej perspektywie zrobiliśmy sporo inwestycji kolejowych, a kolejne duże zostały zapisane w Kontrakcie Terytorialnym woj. opolskiego” – mówił marszałek.

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Łączna wartość zaproponowanych w niej przez woj. opolskie projektów to ponad 1,7 mld euro, a zapisane inwestycje kolejowe opiewają na 400 mln euro. W rozmowie z PAP Buła tłumaczył, że m.in. pod względem transportu zapisy w RPO i Kontrakcie Terytorialnym woj. opolskiego uzupełniają się. Dla przykładu – pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nysie czy Kędzierzynie-Koźlu mają pochodzić z RPO, a na budowane lub planowane do budowy obwodnice tych miast – z Kontraktu Terytorialnego.

Marszałek dodał, że trzeba było również przekonywać KE do większej puli pieniędzy na uzbrojenie terenów, bo – jak wyjaśniał – „pieniądze na wsparcie terenów inwestycyjnych znajdują się w celu tematycznym związanym ze wsparciem przedsiębiorstw”. „Komisja Europejska życzyłaby sobie, by było to wsparcie raczej bezpośrednie. My przekonywaliśmy, że firma nie zrobi sobie sama stacji trafo czy przepompowni ścieków; powinien to zrobić samorząd, by i kolejni przedsiębiorcy mogli z tego korzystać” – tłumaczył Buła. Dodał, że argumentem przy tych rozmowach był również fakt, iż planowane do uzbrojenia tereny inwestycyjne znajdują się m.in. w powiatach z największym w regionie bezrobociem – nyskim czy brzeskim.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w opolskim urzędzie marszałkowskim Karina Bedrunka dodała, że sporą pulę pieniędzy - 120 mln euro - zarezerwowano też w opolskim RPO na tzw. strategie niskoemisyjne w miastach. Wyjaśniała w rozmowie z PAP, że mają to być inwestycje służące szeroko rozumianej ochronie powietrza, takie jak np. zakup autobusów niskoemisyjnych, budowa stacji przesiadkowych na obrzeżach miast czy ścieżek rowerowych.

W przyszłej unijnej perspektywie finansowej będą także pieniądze na zwiększanie konkurencyjności opolskich przedsiębiorstw, przeznaczone np. na badania naukowe. Pieniądze będzie można pozyskać np. na sprzęt służący badaniom czy wynagrodzenia naukowców.

Ok. 270 mln euro przeznaczone ma być też na szeroko rozumiane wspieranie zasobów ludzkich. Bedrunka zastrzegła, że negocjacje związane z tym obszarem mają się rozpocząć w poniedziałek. W związku z tym nie chciała wskazywać kwot zapisanych na konkretne działania. Wymieniła jednak, że chodzi np. o pieniądze na wspieranie kształcenia zawodowego w postaci finansowania praktyk i staży. Finansowanym z RPO obszarem ma być tzw. włączenie społeczne, czyli przywracanie na rynek pracy osób wykluczonych, np. długotrwale bezrobotnych. Będą też środki na zakładanie firm - ale raczej na pożyczki, niż dotacje.

Woj. opolskie chce również zapewnić unijne finansowanie na dodatkowe zajęcia w przedszkolach; wspieranie opieki matki nad dzieckiem; obszar związany z opieką nad osobami zależnymi – dziećmi czy seniorami oraz profilaktykę raka piersi, jelita grubego, macicy i płuc.

Pula w opolskim RPO na lata 2014-2020 to blisko 950 mln euro. (PAP)