Z tej kwoty ponad 111 mln zł władze woj. łódzkiego przekażą w przyszłym roku 22 powiatowym urzędom pracy w Łódzkiem. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na aktywizację bezrobotnych: prace interwencyjne, szkolenia, staże, jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i roboty publiczne.

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień zwrócił uwagę, że "wielkość środków Funduszu Pracy została podana bardzo wcześnie". Dzięki temu pieniądze przekazane samorządom powiatowym umożliwią rozpoczęcie aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy już od początku przyszłego roku.

Jak informuje urząd marszałkowski, pozostałe ponad 100 mln zł z Funduszu Pracy przeznaczone ma być na współfinansowanie projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (PAP)

jaw/ amac/