We wtorek szefowa MEN spotkała się z rodzicami sześciolatków, którzy chcą, by ich 6-letnie dzieci odbyły roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne w tych samych przedszkolach, do których chodzą. Zadeklarowała, że będzie ich wspierać.

Według minister władze Warszawy lekceważą przepisy ustawy, chcą ograniczyć wolność rodzica. "Mamy manipulacje przy rekrutacji, mamy dezinformację rodziców dokonywaną przez dyrektorów przedszkoli i dyrektorów szkół" - powiedziała Zalewska. Jej zdaniem, polega to na tym, że informują rodziców, że nie ma miejsca dla ich dziecka w przedszkolu oraz że będą tworzone "jakieś filie i oddziały zamiejscowe". Jak podkreśliła są to działania niezgodne z prawem.

W środę w rozmowie z PAP Paszyński, który jest w stołecznym ratuszu odpowiedzialny za prawy edukacji oświadczył, że rodzice "nie są dezinformowani".

"Nikomu nie zabieramy jego praw. Rodzice w naszych placówkach dostają bardzo prostą informację: mogą zostawić - zgodnie z zapisami ustawy - dziecko w przedszkolu, do którego ono w tej chwili uczęszcza. Dodajemy do tego, że może również wybrać klasę I szkoły podstawowej, bo uważamy, że sześciolatek znakomicie może sprostać wymaganiom, które stawia klasa pierwsza. Powiadamy też, że dziecko może znaleźć miejsce w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej" podkreślił.

"Robimy tak od lat, począwszy od 2009 r." - zauważył wiceprezydent. Jak wyjaśnił wtedy to miasto zaczęło konsekwentnie rozwiązywać w ten sposób problem zbyt małej liczby miejsc w przedszkolach. Dodał, że jednocześnie samorząd warszawski dużo buduje i modernizuje przedszkola i szkoły podstawowe, wykupuje też miejsca w placówkach niepublicznych oraz przekazuje innym podmiotom placówki do prowadzenia.

"Robimy tak nie na złość pani minister, ale dlatego, że chcemy zbilansować liczbę miejsc w przedszkolach, czyli stworzyć możliwość znalezienia miejsca w przedszkolu dla dziecka 4-, 5- i 6-letniego, bo taki mamy obowiązek. Jednocześnie myślimy o dzieciach 3-letnich, choć ono prawo do przedszkola nabywa dopiero w roku przyszłym. Dzięki temu, już w tym roku szkolnym, udało nam się nam przyjąć do przedszkoli publicznych prawie 90 proc. dzieci, których rodzice aplikowali o to. Wydaje się to słuszne" - ocenił Paszyński.

"Pani minister mówiła, że tworzenie oddziałów zamiejscowych i filii przedszkoli jest niezgodna z prawem. Dlatego pozwolę sobie bardzo uprzejmie poinformować panią minister, że rozporządzenie ministra edukacji z 21 maja 2001 r. dotyczące ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół, zezwala na to" - zauważył wiceprezydent.

Jak dodał w rozporządzeniu "mówi się bardzo wyraźnie, że +przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe, a w uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej niż sześć oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeśli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami+". "Fila przedszkola jest zgodna z prawem. Nie robimy niczego nielegalnie" - podkreślił Paszyński.

Luty, marzec i kwiecień to czas, gdy samorządy przeprowadzają rekrutację do przedszkoli oraz zapisy do pierwszych klas szkół podstawowych. W pierwszej kolejności przyjmowane są dokumenty od rodziców, którzy chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której uczęszcza.

W Warszawie termin składania takich dokumentów upłynął w poniedziałek. We wtorek rozpoczęło się przyjmowanie dokumentów od rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Z danych uzyskanych przez PAP w stołecznym ratuszu wynika, że o kontynuowanie przez sześciolatka wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego obecnie chodzi aplikowali rodzice około 20 proc. dzieci.

"Bardzo się cieszymy, że to jest tylko około 20 proc. Dzięki temu łatwiej będzie nam szukać miejsc w przedszkolach dla 3-latków. Wielokrotnie deklarowałem, że będziemy starać się zapewnić miejsca w przedszkolach 3-latkom, których rodzice będą o to aplikować i nie wycofuję się z tego. Nie mogę powiedzieć odpowiedzialnie, że uda się zapewnić miejsca wszystkim 3-latkom, ale będziemy się o starać" - podkreślił Paszyński.

Zgodnie z uchwaloną w grudniu ub.r. nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września tego roku zniesiony zostaje obowiązek szkolny dla sześciolatków i przedszkolny dla pięciolatków. Dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku siedmiu lat, po rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym.

W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich. Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią rodzice. W ustawie pozostawiony został zapis, zgodnie z którym dzieci trzyletnie prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają od 1 września 2017 r.

Nowelizacja przewiduje, że dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Minister edukacji wielokrotnie w ostatnim czasie przypominała, że to rodzice decydują, czy ich sześcioletnie dziecko będzie w ramach rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego chodzić do przedszkola, w którym było wcześniej, pójdzie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, czy też rozpocznie naukę w I klasie. (PAP)

 

Dowiedz się więcej z książki
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł