Punkt, którego uruchomienie przewidywane jest na październik, będzie zlokalizowany na peryferiach miasta, gdzie krzyżują się drogi krajowe nr 60 Kutno-Ciechanów i nr 62 Włocławek-Warszawa. Przedsięwzięcie sfinansują wspólnie Urząd Miasta Płocka kwotą 400 tys. zł oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów kwotą 250-300 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisano we wtorek.


Płock chce powiedzieć stop koleinom, rozjeżdżaniu dróg w mieście przez przeładowane samochody. Punkt ważenia pojazdów ciężarowych na pewno poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent miasta Andrzej Nowakowski. Dodał, że Płock ma w planach rozbudowę systemu i uruchomienie następnych punktów z wagami dla samochodów ciężarowych w kolejnych latach.


Według prof. Leszka Rafalskiego dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, system preselekcyjnego ważenia pojazdów znajdujących się w ruchu jest niezbędny dla prawidłowej eksploatacji dróg. Każde przeciążenie pojazdu działa bardzo agresywnie na nawierzchnię drogi i jest bardzo niebezpieczne. Nawet nowe drogi, czy remontowane, szybciej ulegają uszkodzeniom - podkreślił prof. Rafalski. Dodał, że system ważenia pojazdów w ruchu jest bardzo dokładny.


Z danych płockiego Urzędu Miasta wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba samochodów ciężarowych z naczepami (TIR), które przejeżdżają przez to miasto zwiększyła się o 50 proc. Większość tych ciężkich zestawów samochodowych przejeżdża tamtędy tranzytem.


Punkt preselekcyjnego ważenia samochodów ciężarowych to waga w nawierzchni drogi i zawieszone na pylonach kamery, które zapisują obraz przejeżdżającego pojazdu wraz z jego rejestracją. Dane przesyłane są do systemu inspekcji transportu drogowego. Jeżeli pojazd przekracza normy wagowe, jest zatrzymywany w miejscu do tego wyznaczonym - takie miejsce jest już gotowe w Płocku. Tam następuje ponowne ważenie pojazdu. Gdy potwierdzi się, że normy wagowe są przekroczone, nakładana jest kara, a nadwyżka przewożonego ładunku musi zostać rozładowana. Punkt ważenia działa przez całą dobę.


System wprowadzono w 2009 r. Wrocławiu. Od 2010 r. działa we Włocławku - tam koszt jego uruchomienia, po nałożonych na kierowców karach za przeładowane samochody ciężarowe, zwrócił się po dwóch miesiącach. W Warszawie został uruchomiony w ubiegłym tygodniu. Oprócz Płocka, kolejny punkt preselekcyjnego ważenia samochodów ciężarowych, ma powstać w najbliższym czasie w Bydgoszczy.