Przeciw odwołaniu byłoby 26 proc. ankietowanych, a 10 proc. odpowiedziało: trudno powiedzieć.

Według badania blisko 2/3 warszawiaków chce wziąć udział w referendum (41 proc. – zdecydowanie tak; 22 proc. – raczej tak).

Nie lekceważę sondaży, ale prawdziwy sprawdzian jest zawsze przy urnach wyborczych – komentuje Gronkiewicz-Waltz.

Sondaż przeprowadzono w dniach 13-16 czerwca na próbie 1000 pełnoletnich osób posiadających prawo głosu w stolicy. (PAP)