Podatki od nieruchomości to jedno z ważniejszych źródeł wpływów do miejskich kas. Samorząd Katowic oczekuje, że w przyszłym roku uzyska z tego tytułu 197,4 mln zł.

Podwyżkę podatku w przyszłym roku władze miasta tłumaczą koniecznością zabezpieczenia dochodów zapewniających realizację zadań samorządu oraz spodziewanymi niższymi dochodami z innych źródeł.

Zgodnie z przepisami górne granice stawek podatku od nieruchomości określa minister finansów. Władze Katowic nie podniosły podatku do maksymalnych stawek – gdyby tak zrobiły, budżet zyskałby dodatkowe ponad 11,1 mln zł.

Od 2013 r. opłata za metr kwadratowy powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych wyniesie 66 groszy (o 2 grosze więcej niż w 2012 r.) oraz 21,90 zł za m kw. w budynkach gospodarczych, czyli o 84 gr więcej niż dotąd. Opłata od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie do 79 groszy za metr kw. Organizacje pożytku publicznego zapłacą niespełna połowę tek kwoty, bo 36 gr za metr.

Nie zmienią się stawki od budowli, wynoszące 2 proc. ich wartości. Wyjątkiem są budowle wykorzystywane do odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę, gdzie stawka wynosi 1,75 proc. wartości.

Za podwyższeniem stawek podatku od nieruchomości głosowało w środę 14 katowickich radnych, 11 było przeciw.(PAP)

mab/ je/