Świętokrzyska Victoria to statuetka - symboliczna nagroda, której przyznawanie ma promować najbardziej aktywne samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i zaangażowane społecznie osoby oraz wspierać inicjatywy przyczyniające się do rozwoju regionu.

 

Miasto Kielce nagrodzono w kategorii "samorządność", za efektywne sięganie po środki finansowe UE oraz "kierowanie pomocy unijnej do instytucji wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, tworzenie doskonałych warunków dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w nowe technologie". Także za finansowanie inwestycji komunikacyjnych, budowę sieci internetowej, a ponadto za wspomaganie kultury i sportu.

 

W kategorii "przedsiębiorczość" uhonorowano Bank Spółdzielczy w Kielcach, "za sukcesywne dostosowywanie oferty produktów i usług finansowych do potrzeb klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego". Również za inwestycje w infrastrukturę, które - według krajowych rankingów – plasują tę instytucję w czołówce banków spółdzielczych w Polsce.

 

Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego Bogdan Białek został nagrodzony w kategorii "osobowość", za "wieloletnie, wszechstronne działania na rzecz polsko-żydowskiego pojednania, promowanie dorobku kulturalnego i przybliżanie skomplikowanych dziejów obu narodów". Jednocześnie uznano niestrudzone pielęgnowanie przez niego śladów kultury żydowskiej w regionie świętokrzyskim, pasję, determinację i poświęcenie.

 

Nagrody wręczali: doradca społeczny prezydenta RP ds. samorządu prof. Jerzy Regulski, marszałek województwa świętokrzyskiego - przewodniczący kapituły nagrody Adam Jarubas, przewodniczący sejmiku Tadeusz Kowalczyk oraz prezes fundacji Poza Horyzonty - Jan Mela.

 

Do nagrody zgłoszonych zostało 57 kandydatur. Kapituła złożona z samorządowców, przedstawicieli świata biznesu, nauki, środowisk twórczych i organizacji pozarządowych nominowała 15.

 

Świętokrzyskie Victorie przyznane zostały po raz czwarty. Przed rokiem statuetki otrzymali: miasto Sędziszów, kielecka firma "Supon" oraz prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń. (PAP)

 

mch/ son/ jbr/