Poinformował o tym łomżyński sąd okręgowy. Na 15 lipca wyznaczono termin kolejnej rozprawy.

Akt oskarżenia w sprawie Wojciecha Dzierzgowskiego (zgadza się na podawanie swoich danych w mediach) pochodzi z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która postawiła mu w sumie trzynaście zarzutów.

Część z nich dotyczy złożenia "nierzetelnych pisemnych dokumentów co do ilości i wysokości posiadanych zobowiązań wobec banków", w celu uzyskania z innych banków kredytów i pożyczek w latach 2007-2011, w wysokości od 35 tys. zł do 170 tys. zł.

Pozostałe, to zarzuty podawania nieprawdy (w okresie luty 2008 - marzec 2013) w sumie w dziewięciu oświadczeniach o stanie majątkowym, składanych w związku z pełnieniem funkcji wicewojewody podlaskiego poprzez "zatajenie w tych oświadczeniach posiadanych zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w postaci kredytów i innych zobowiązań".

Podstawą wszczęcia śledztwa w tej sprawie, co miało miejsce w połowie ubiegłego roku, było zawiadomienie złożone przez CBA, po analizie oświadczeń majątkowych ówczesnego wicewojewody.

Wojciech Dzierzgowski nie przyznaje się. W śledztwie złożył wnioski m.in. o uwzględnienie przez prokuraturę, iż wszystkie zobowiązania wymienione w przedstawionych mu zarzutach zostały już spłacone zgodnie z zawartymi umowami. "Prosiłem o umorzenie wszczętego postępowania, jednak moja prośba nie została uwzględniona. Nadal czuję się i jestem niewinny" - mówił wtedy.

Gdy jednak do sądu trafił akt oskarżenia, został - na wniosek wojewody podlaskiego Andrzeja Meyera - odwołany przez premier ze stanowiska wicewojewody. W związku ze sprawą sądową, niedawno Dzierzgowski stracił też stanowisko prezesa podlaskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zajmował od połowy 2008 roku.

Akt oskarżenia trafił w kwietniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku, ten jednak wyłączył się z rozpoznawania tej sprawy ze względu na ekonomikę procesową - chodzi o to, że wszyscy wnioskowani do przesłuchania na rozprawie świadkowie mieszkają w Łomży i jej okolicach. Dlatego do rozpoznania sprawy został wyznaczony łomżyński sąd rejonowy. (PAP)