Za nieudzieleniem absolutorium prezydentowi Skarżyska-Kamiennej głosowało 11 radnych, pięciu było przeciwnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka urzędu miasta Beata Wojciechowska, wskaźnik zadłużenia Skarżyska-Kamiennej na koniec 2012 roku przekroczył 94 proc.

"Jeżeli wyłączymy z tego finansowanie zadań wynikających z projektów unijnych, wskaźnik ten wynosi 81,9 proc." – powiedziała w czwartek PAP Wojciechowska. Łącznie zobowiązania gminy przekroczyły 115 mln zł.

Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała wykonanie skarżyskiego budżetu za 2012 roku.

W ubiegłym roku miasto osiągnęło dochody na poziomie 121 mln 682 tys. zł (80,8 proc. planu), a wydatki 141 mln 871 tys. zł. (87,7 proc. planu)

Jak powiedziała PAP radna z klubu PO Marzanna Łasek, głównym powodem głosowania za nieudzieleniem absolutorium był "brak odpowiedniego zarządzania i nadzoru nad finansami miasta. To pokazała opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (...). Prezydent nie czyni żadnych kroków, aby doprowadzić do poprawy tej sytuacji" – wyjaśniła.

Radni obniżyli także wynagrodzenie prezydenta z około 12,5 tys. zł brutto do 8880 zł. Za głosowało 11 radnych, a przeciw dwóch. "Nie należy tego rozpatrywać w kategorii kary, ale złego zarządzania finansami gminy" – powiedziała w rozmowie z PAP Łasek.

PAP nie udało się uzyskać komentarza prezydenta miasta.

Skarżysko Kamienna jest czwartym pod względem wielkości miastem województwa świętokrzyskiego. Mieszka tam ok. 47,5 tys. osób.