"Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowujemy przedsięwzięcia inwestycyjne nawet w najmniejszych miejscowościach naszego regionu. Wsparcie kierujemy na przebudowę centrów wsi, budowę nowych obiektów sportowych oraz świetlic wiejskich i sieci kanalizacyjnych, a wiem jak potrzebne są to inwestycje, bo sam jestem mieszkańcem wsi" – podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Jedną z ostatnio podpisanych umów był dokument gwarantujący wsparcie w wysokości 0,5 mln zł na budowę pierwszego odcinka ścieżki rowerowej z Krotoszyna do Piechcina. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie prawie 6 km trasy z Krotoszyna do Sadłogoszczy.

W czołówce powiatów, które dotychczas otrzymały dofinansowanie, zarówno pod względem liczby podpisanych umów, jak i wartości przedsięwzięć, są: włocławski, świecki, brodnicki i inowrocławski. Wartość umów podpisanych z beneficjentami na terenie każdego z tych powiatów - przekroczyła 25 mln zł.

W Kujawsko-Pomorskim najwięcej wniosków dotyczy remontów i wyposażenia świetlic wiejskich - zaakceptowano ich około 650. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się: budowy placów zabaw i zagospodarowanie miejsc rekreacji (zaakceptowano po około 200 wniosków) oraz budowa boisk sportowych (72 wnioski). Zainteresowaniem cieszy się także dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest finansowany przez Unię Europejską w ramach wspólnotowego wsparcia dla Polski na lata 2007-2013. Dotyczy przedsięwzięć realizowanych na terenach wiejskich.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest odpowiedzialny za realizację części programu, która dotyczy podziału pieniędzy na poprawę infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, budowę sieci usług dla gospodarki wiejskiej i mieszkańców wsi, rozwój i odnowę obszarów wiejskich, a także na realizację lokalnych strategii rozwojowych i funkcjonowanie lokalnych grup działania.

Pieniądze z PROW trafiają do gmin, instytucji kultury, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych. W sumie w latach 2007-2013 do rozdysponowania jest 651 mln zł. (PAP)

olz/ amac/ gma/