Na realizację zadań ogólnomiejskich, czyli inwestycji ważnych w skali całego miasta, przeznaczono 10 mln zł, a na realizowane w dzielnicach nieco ponad 4 mln zł.

Propozycje mieszkańców będą oceniane pod względem formalno-prawnym przez urzędników i pracowników jednostek miejskich. Lista projektów, które zostaną poddane głosowaniu, ma być ogłoszona do 12 czerwca, a głosowanie potrwa od 20 do 28 czerwca.

"Projektów jest nieco mniej niż przed rokiem, ale wygląda na to, że są dużo dokładniejsze i lepiej przygotowane" – mówił w środę przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Dodał, że w tym roku niezwykle uaktywniły się środowiska seniorów.

Jak mówił zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Krakowa Mateusz Płoskonka, liczba zgłoszonych projektów jest duża, zważywszy na fakt, że mieszkańcy mieli na to tylko miesiąc, a termin składania wniosków pokrywał się z kampanią informacyjną o budżecie obywatelskim.

Zmiana terminów była związana z obowiązującymi od początku roku nowymi zapisami w statutach dzielnic. "Żeby ujednolicić proces budżetu obywatelskiego na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym musieliśmy zastosować terminy zapisane w statutach. Mam nadzieję, że to pozwoli dzielnicom podjąć do końca lipca uchwały o przekazaniu wybranych przez mieszkańców projektów do realizacji" – mówił Płoskonka.

Dodał, że w przyszłym roku trzeba będzie wydłużyć termin składania wniosków i wcześniej zacząć konsultacje, by mieszkańcy mieli więcej czasu na przygotowanie projektów.

Kilka zgłoszeń dotyczy tych samych albo bardzo podobnych inwestycji i w trakcie weryfikacji ich autorzy będą proszeni o połączenie projektów w jeden. Ok. jednej czwartej projektów to "powtórki" z ub. roku.

Wśród zgłoszonych zadań ogólnomiejskich znalazły się m.in.: stworzenie systemu informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza, bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych prowadzone przez profesjonalnych trenerów i utworzenie „Enklawy Wiślanej”, czyli miejsca nad rzeką, gdzie mogłyby spędzać czas osoby w każdym wieku.

Inne propozycje to: reaktywowanie działalności reprezentacyjnej orkiestry dętej miasta Krakowa, nauka obsługi komputera i korzystania z internetu dla seniorów, ustawienie w pobliżu parkingów stacjonarnych alkomatów, bezpłatne zajęcia z aquaaerobiku, montaż ławko-leżaków w parkach, instalacja na najważniejszych przystankach komunikacji ładowarek do telefonów komórkowych, iluminacja mostu Piłsudskiego, oranżeria z motylami na Rondzie Mogilskim, darmowa lemoniada w wakacje.

Wśród projektów, które według mieszkańców powinny być realizowane w dzielnicach, znalazły się: punkt skupu ulotek, zajęcia rekreacyjno-sportowe, budowa ścieżek rowerowych, remonty chodników, modernizacja boisk, tworzenie i modernizacje bibliotek, sadzenie drzew i krzewów. Są też projekty: "Kazimierskie murale historyczne” - namalowanie na murze przy ul. Józefa portretów osób związanych z Kazimierzem, joga w Parku Lotników Polskich, wakacyjne kino pod chmurką na Plantach Bieńczyckich.

Koszt zadania o charakterze ogólnomiejskim nie powinien być niższy niż 25 tys. zł i wyższy niż 3 mln zł. Koszt zadania lokalnego nie może przekraczać 60-80 proc. kwoty, jaką na budżet obywatelski przeznacza dzielnica. „Jest szansa, że dzięki wyznaczeniu tych limitów w tym roku do realizacji zostanie skierowanych więcej projektów. Nie będzie tak, że jeden projekt zgarnie całą pulę pieniędzy” – mówił PAP Piotr Marczyk ze Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, które działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Ci, których projekt po weryfikacji przez urzędników zostanie odrzucony, mogą odwołać się do prezydenta. Krakowianie w głosowaniu będą wybierać trzy zadania ogólnomiejskie i trzy dzielnicowe, przyznając im od jednego do trzech punktów (w 2014 r. mieszkańcy wybierali po pięć zadań w każdej kategorii).

W ub. roku krakowianie zgłosili do budżetu obywatelskiego 656 projektów, a głosowaniu poddanych zostało 459 z nich. Zrealizowane zostały lub będą m.in. sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych w mieście, darmowy internet miejski i tablice informujące o zanieczyszczeniu powietrza. (PAP)