W poniedziałek w Gdańsku marszałek i wicemarszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Andrzej Krawczyński podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa (Gardeja) – Malbork" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja jest jednym z etapów rewitalizacji linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork.

Projekt o wartości 267,65 mln zł otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 212 mln zł. Projekt zakłada remont odcinka linii kolejowej od granicy województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego do Malborka o łącznej długości prawie 56 km.

Rewitalizacja umożliwi przejazd pojazdów na tej trasie z maksymalną prędkością od 100 km/h do 120 km/h.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że jest to pierwsze tak kompleksowe przedsięwzięcie regionalne łączące te dwa województwa. "Chcemy stworzyć nową jakość usług – bezpośrednie połączenia o charakterze międzyregionalnym. Powiśle otrzyma możliwość sprawnego dojazdu do Trójmiasta jak i Torunia" - przekonywał. Ocenił, że zmodernizowana infrastruktura kolejowa wraz z zakupionymi wcześniej nowymi pociągami kompleksowo rozwiążą problemy komunikacyjne Powiśla.

Dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Andrzej Krawczyński zaznaczył, że "Pomorze jest jednym z regionów, który w największym stopniu korzysta ze wsparcia unijnego budżetu, a inwestycja pomiędzy Malborkiem a Gardeją jest kolejną przeprowadzoną wspólnie". Podał, że wartość wspólnych planowanych inwestycji przekracza miliard złotych.

Wicemarszałek województwa Pomorskiego Ryszard Świlski podał, że realizacja projektu została podzielona na cztery etapy. Pierwszy, tj. przygotowanie dokumentacji, rozpocznie się w październiku 2016 r. i potrwa do końca przyszłego roku. W tym samym czasie, w 2017 r. będzie modernizowana stacja kolejowa w Kwidzynie. W ramach trzeciego etapu, od lutego do grudnia 2018 r., będzie modernizowany odcinek Malbork-Kwidzyn. W 2019 r. w ostatnim etapie prowadzone będą prace na odcinku Kwidzyn-Gardeja-Grudziądz.

Przewiduje, że największe utrudnienia dla podróżnych mogą się zacząć na początku 2018 roku, kiedy ruszą prace na odcinku Malbork-Kwidzyn.

W ramach inwestycji wyremontowane zostaną tory na odcinku pomiędzy stacjami Gardeja i Malbork oraz ponad 120 obiektów inżynieryjnych – mostów, przepustów i wiaduktów. Przebudowane zostaną także perony, które będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w nowe wiaty, oświetlenie, ławki, nawierzchnię antypoślizgową i tablice informacyjne. 36 przejazdów kolejowo-drogowych zyska dodatkową sygnalizację i urządzenia rogatkowe.

Przebudowa 56-kilometrowego odcinka linii kolejowej obejmie także montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz budowę nowej nastawni w Kwidzynie. Powstanie Lokalne Centrum Sterowania gwarantujące bezpieczną i płynną jazdę pociągów na całej długości odcinka Gardeja – Malbork. Dzięki rewitalizacji czas przejazdu skróci się.

Do obsługi odcinka Malbork-Kwidzyn samorząd zakupił wcześniej cztery nowe spalinowe autobusy szynowe o wartości ok. 44 mln zł. W 75 proc. zakup został sfinansowany ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Świlski wskazał, że wówczas przedstawiciele szwajcarskiego programu zwrócili uwagę, że oprócz zakupu pojazdów należy także zmodernizować linię kolejową.

Jak zaznaczył, samorząd chce poprawić dostępność pasażerów z powiatów kwidzyńskiego, malborskiego do metropolii czy innych większych miast w regionie. Trasę Malbork - Grudziądz obsługuje w sumie kilkanaście pojazdów.

Projekt modernizacji otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 9.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego głównym celem jest zwiększenie przewozów w regionalnym pasażerskim transporcie kolejowym.

Celem wsparcia jest poprawa spójności terytorialnej i społecznej regionu, poprzez polepszenie dostępności do infrastruktury transportowej. Władze samorządowe Pomorskiego zakładają, że efektem działań będzie poprawa atrakcyjności pasażerskiego transportu kolejowego, m.in. dzięki skróceniu czasu przejazdów oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Krawczyński podał, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowują dwa kolejne studia wykonalności dla odcinków pomiędzy Toruniem a Chełmżą oraz Grudziądzem a Gardeją. "Zrewitalizowanie całej linii Toruń – Malbork umożliwi otwarcie drugiego korytarza łączącego centrum województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim" – zapewnił.

Odcinek między Chełmżą a Grudziądzem został zrewitalizowany pod koniec 2014 roku.

Podano, że przewidzianych do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2014 – 2020 łącznie jest 51 projektów na terenie 16 województw o łącznej wartości prawie 4,8 miliarda złotych. (PAP)