Jeszcze w październiku ma rozpocząć się inwentaryzacja terenu budowy. Kolejny etap, to prace przygotowawcze, nie będą one powodowały poważniejszych utrudnień w ruchu – podał tyski magistrat.

Eurovia Polska przebuduje odcinek DK-44 w Tychach od węzła Wartogłowiec do ulicy Turyńskiej. Wartość kontraktu to 90 mln zł.

„Ta inwestycja ma dla nas olbrzymie znaczenie. Ta droga jest jedną z najbardziej obciążonych dróg w regionie i od dawna wymagała generalnego remontu. Robimy wszystko, by ułatwić mieszkańcom przejazd przez miasto. DK44 nie zostanie zamknięta, a w czasie przebudowy ruch na modernizowanym odcinku zostanie utrzymany w obu kierunkach” - powiedział prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Eurovia ma teraz miesiąc na przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac. Wiadomo już, że jeszcze w październiku rozpocznie się szczegółowa inwentaryzacja terenu budowy. Kolejny etap to prace przygotowawcze - wytyczenie trasy, wyburzanie budynków czy karczowanie. Roboty te nie będą powodowały poważniejszych utrudnień w ruchu.

„Mówimy raczej o chwilowych i miejscowych zawężeniach jezdni. Pierwszych poważniejszych utrudnień związanych z inwestycją można spodziewać się w drugiej połowie listopada. Wówczas ruszy przebudowa kolidujących z projektem sieci” - powiedział zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach Arkadiusz Bąk.

Szczegóły będą znane jednak dopiero wtedy, gdy opracowany przez wykonawcę projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie zatwierdzony przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy, policję oraz MZUiM.

Całość prac obejmuje 2,5 km drogi od węzła Wartogłowiec do ulicy Turyńskiej (w rejonie fabryki Fiata). Oprócz wymiany nawierzchni po obu stronach drogi, powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową od strony południowej. Zaprojektowano także dwa przejścia podziemne - w rejonie ul. Kościelnej i przy ul. Długiej.

Modernizacja drogi ul. Oświęcimskiej (DK 44) od węzła Wartogłowiec (z DK1) do ul. Turyńskiej (wzdłuż fabryki Fiata) nie zakłada znaczącej rozbudowy. Droga nadal będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku (na wspólnej jezdni); jej szerokość zostanie jednak ujednolicona do ok. 7 m, pojawią się też chodniki, drogi rowerowe i dwa przejścia podziemne.

Najistotniejszym punktem przebudowy będzie nowy, bezkolizyjny węzeł łączący DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną. Zapewni on sprawne połączenie z firmami zlokalizowanymi w podstrefie tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dzielnicami: Urbanowice, Jaroszowice i Wygorzele, a także gminą Bieruń, oddzielając ruch tranzytowy (który zostanie poprowadzony górą obiektu), od ruchu lokalnego. Ten odbywać się będzie dołem, po dwóch dużych rondach.

Kontrakt ze spółką Eurovia Polska opiewa na 89,96 mln zł brutto. Prace powinny zakończyć się do 2019 r. Według szacunków cała przebudowa DK44 będzie kosztowała w ok. 132 mln zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie unijne wyniesie 85 proc. wydatków.(PAP)