Przedsięwzięciu patronuje powiat białostocki, na terenie którego znajduje się 15 gmin.

W gminie Michałowo jest biogazownia i jak tłumaczył wcześniej PAP burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk - chodzi o to, by lokalne samorządy w jak największym stopniu korzystały z energii wytwarzanej w tej biogazowni, bo to tańsze źródło. Potrzebna jest do tego infrastruktura przesyłowa.

"Chcemy wspierać jako samorząd województwa te klastry, które zajmują się konkretnymi przedsięwzięciami dla swoich mieszkańców, ale zanim w każdym miejscu pojawi się taki konkretny klaster, ważne jest to, żeby samorządy współpracowały ze sobą w ramach dbania o rozwój energetyczny gmin w oparciu o odnawialne źródła energii" - mówił w Michałowie wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno.

Dodał, że samorząd województwa chciałby, aby to powiaty stawały się "patronami" rozwoju energetycznego w regionie.

Starosta białostocki Antoni Pełkowski mówił, że rolę powiatu widzi jako "mentora", który będzie pomagał gminom i zaznaczył, że najważniejsze jest szukanie takich rozwiązań, które będą najlepsze dla mieszkańców. Wyraził nadzieję, że klaster będzie się rozwijał i obejmie w przyszłości wszystkie gminy powiatu białostockiego.

Burmistrz Michałowa podkreślił, że kilka gminnych podmiotów (np. szkoła i basen) już korzysta z energii cieplnej z biogazowni. "Myślimy o dalszych obiektach" - mówił Konończuk. Wskazał także, że biogazownia to także korzyść dla lokalnych rolników, "ponieważ są producentami wsadu do tej biogazowni".

Wicemarszałek Żywno przypomniał, że z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest 760 mln zł na różne działania związane z energetyką, w tym odnawialne źródła energii.

W najbliższych tygodniach mają być podpisane umowy z ok. 60 podlaskimi samorządami na montaż solarów i paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców. Zarząd województwa rozdzielił dotacje z RPO na ten cel. Łączna wartość umów, które będą podpisane to - jak podał we wtorek komunikacie portal samorządu województwa Wrota Podlasia - ok. 109,2 mln zł, z czego z UE pochodzi 70,3 mln zł. W ocenie są kolejne projekty.

Różne działania na rzecz samowystarczalności energetycznej, lokalnej produkcji energii przez np. małe spółdzielnie energetyczne, to jeden z elementów strategii rozwoju województwa podlaskiego, w tym kierunków rozwoju energetyki w Podlaskiem - informowały wcześniej samorządowe władze województwa.(PAP)