W przyjętym stanowisku radni napisali, że współpraca z regionami Ukrainy sąsiadującymi z Podkarpaciem była zawsze priorytetem dla samorządu województwa.

Wyrazili też sprzeciw wobec siły użytej przeciwko protestującym na Majdanie w Kijowie. "Jako radni województwa podkarpackiego łączymy się w bólu z całym Narodem Ukraińskim, a w sposób szczególny z rodzinami i bliskimi ofiar. Jednocześnie wierzymy, że Narodowi Ukraińskiemu uda się w sposób pokojowy, z poszanowaniem reguł demokracji i dialogu, przezwyciężyć obecny kryzys oraz zachować integralność terytorialną państwa” - czytamy w uchwale.

Radni zadeklarowali również gotowość przyjęcia w szpitalach w regionie rannych Ukraińców. Zaapelowali do innych samorządów na Podkarpaciu oraz do osób prywatnych i firm o zbiórkę żywności oraz leków dla poszkodowanych w zamieszkach w Kijowie.

Przed przyjęciem uchwały głos zabrała m.in. Anna Kowalska z klubu radnych SLD, która zwróciła uwagę, że samorząd powinien przede wszystkim nawiązać współpracę z organizacjami reprezentującymi Polaków na Ukrainie. "Trzeba pomyśleć też o przedsiębiorcach, którzy prowadzą interesy po drugiej stronie granicy" - dodała.

W podkarpackich szpitalach leczonych jest siedmiu obywateli Ukrainy, pięciu z nich przebywa w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu. Placówka ta podlega urzędowi marszałkowskiemu w Rzeszowie. (PAP)