W środę, po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia premiera ws. wyborów samorządowych, ruszyła kampania wyborcza.
Więcej: Ruszyła samorządowa kampania wyborcza>>>>

Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Andrzej Kisielewicz na środowej konferencji prasowej przypomniał, że od tej chwili mogą konstytuować się komitety wyborcze. Zaznaczył, że dopiero po przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (przez PKW lub właściwego komisarza wyborczego) komitet wyborczy może rozpocząć m.in. zbieranie podpisów pod listami kandydatów i agitację wyborczą. Na zarejestrowanie komitetu wyborczego jest czas do 8 września.
Czytaj: Wybory samorządowe: partie kompletują listy kandydatów>>>

Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki przypomniał, że po raz pierwszy wybory do rad gmin (oprócz miast na prawach powiatu) odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych (w poprzednich wyborach w ten sposób wybierano radnych najmniejszych gmin). Także po raz pierwszy w wyborach samorządowych na listach wyborczych do rad powiatów, sejmików wojewódzkich, do rad w miastach na prawach powiatu oraz rad dzielnic w Warszawie będą obowiązywały 35 proc. kwoty - liczba kandydatów mężczyzn i kobiet nie może być mniejsza niż 35 proc. wszystkich kandydatów na liście wyborczej.

Ponadto każdy wyborca będzie miał prawo do zmiany obwodu głosowania do pięciu dni przed dniem wyborów w ramach tego samego okręgu wyborczego. Kolejna zmiana dotyczy komitetów wyborczych, które będą mogły korzystać nieodpłatnie nie tylko z pomocy przy rozwieszaniu plakatów wyborczych i ulotek, ale także w pracach biurowych.

Sekretarz PKW powiedział, że koszt wyborów samorządowych oszacowano na 281 mln 144 tys. zł. "Z tego zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych to 38,5 proc. tej kwoty (...). Druk kart do głosowania to niecałe 10 proc." - dodał. Zaznaczył, że z reguły kwota przeznaczona na wybory nie jest w całości wykorzystywana, gdyż nie wszystkie komisje obwodowe mają maksymalną liczbę członków. Niewykorzystane kwoty na diety dla członków komisji to ok. 20 proc. sumy przeznaczonej na ten cel.

Czaplicki poinformował, że uprawnionych do głosowania będzie 30 548 021 osób (stan na 30 czerwca 2014 r.). "Dla każdej z tych osób musi być wydrukowana karta do głosowania. Zakładając, że niemal każdy wyborca otrzymuje cztery karty do głosowania, to daje nam liczbę 122 084 544 karty do głosowania w wyborach radnych i wójtów" - powiedział. Zaznaczył, że za treść kart do głosowania i ich druk oraz jakość odpowiadają terytorialne komisje wyborcze: wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Wybory zostaną przeprowadzone w 2825 jednostkach samorządu terytorialnego: w 16 województwach, 314 powiatach i 2477 gminach (w tym 65 miastach na prawach powiatu) oraz 18 dzielnicach Warszawy. Będziemy wybierać 46 797 radnych (w tym 39 561 radnych gminnych, 6 276 radnych powiatowych, 555 radnych do sejmików województw i 423 radnych dzielnic Warszawy) - poinformował przewodniczący PKW Stefan Jaworski. Ponadto wybierzemy 1565 wójtów, 806 burmistrzów oraz 106 prezydentów miast.

Większość wyborców w lokalu wyborczym otrzyma cztery karty do głosowania w różnych kolorach: białą przeznaczoną do głosowania do rad gminy, żółtą - rady powiatu, niebieską - do sejmiku województwa oraz różową - aby zagłosować na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W miastach na prawach powiatu (nie odbywają się wybory do rady powiatu) wyborcy otrzymają trzy karty: białą, niebieską i różową. Wyjątkiem jest Warszawa, w której wyborca także otrzyma cztery karty - żółta karta będzie przeznaczona do głosowania na radnych dzielnicy.

Wyborcy w Zielonej Górze otrzymają tylko jedną kartę do głosowania - koloru niebieskiego, aby zagłosować na radnych sejmiku województwa lubuskiego. Z kolei mieszkańcy gminy Zielona Góra dwie karty: do głosowania na radnych powiatu i sejmiku województwa lubuskiego. Wybory do rady miasta oraz na prezydenta Zielonej Góry odbędą się po połączeniu miasta i gminy, które nastąpi 1 stycznia 2015 r.

Premier Donald Tusk rozporządzenie ws. wyborów podpisał 20 sierpnia. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada. Dwa tygodnie później, 30 listopada przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej turze nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzymali najlepszy wynik.(PAP)