Punkty powstały przy istniejących centrach informacji turystycznej po to, by mieszkańcy przygranicznych regionów mogli dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem, atrakcjach w regionach, by mogli poznać swoje tradycje, zabytki, kulturę.

Otwarcie punktów informacyjnych ma związek z wprowadzonym w życie 26 października ruchem bezwizowym na Białoruś w celach turystycznych. Dekret w tej sprawie wydał pod koniec sierpnia prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka.

Mieszkańcy Polski i innych krajów UE mogą - bez wiz - czasowo, na pięć dni dostać się pieszo czy rowerem na Białoruś przez dwa przejścia: Rudawka-Lesnaja (tu także kajakiem) oraz Kuźnica-Bruzgi( wg. wcześniejszych informacji polskiej straży graniczne, przez to przejście można się dostać na Białoruś w trybie bezwizowym rowerem lub autem, a nie pieszo). Na Białorusi można zwiedzać park turystyczny Kanał Augustowski czy Grodno. Można się poruszać po wyznaczonym obszarze.

W Białymstoku grodzieński punkt mieści się w Operze i Filharmonii Podlaskiej gdzie działa Regionalne Centrum Informacji Turystycznej. Są w nim m.in. materiały o zabytkach Grodna, o uzdrowiskach na Grodzieńszczyźnie, turystyce aktywnej, hotelach, czy białoruskiej części Puszczy Białowieskiej (przez przejście Białowieża-Piererow ruch bezwizowy obowiązuje od 12 czerwca 2015 r.-PAP).

Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk powiedział w czwartek, że aby współpraca transgraniczna w różnych dziedzinach mogła się rozwijać, niezbędna jest mieszkańcom pełna informacja o obu regionach. W punktach informacyjnych będzie można ją uzyskać.

Konsul generalna Republiki Białoruś w Białymstoku Ałła Fiodorowa podkreśliła, że współpraca pomiędzy Polską i Białorusią, a w szczególności pomiędzy województwem podlaskim i obwodem grodzieńskim rozwija się, otwierają się nowe możliwości, a ruch bezwizowy to ważny element tej współpracy.

Wicemer Grodna Zoja Kulesza poinformowała, że w pierwszym tygodniu obowiązywania ruchu bezwizowego, z takiej możliwości przekroczenia granicy skorzystało 120 osób, a punkt informacji turystycznej województwa podlaskiego w Grodnie odwiedziło ok. 100 osób.

Podkreśliła, że uruchomienie punktów informacyjnych to ważny krok w rozwoju współpracy przygranicznej i duża możliwość wzajemnego poznania się, rozwijania turystyki, ale też gospodarki. Wyraziła nadzieję, że informacja o potencjale turystycznym Grodzieńszczyzny i Grodna będzie początkiem poznawania Białorusi. "Jesteśmy otwarci na współpracę" - deklarowała wicemer Grodna.

Przepisy o ruchu bezwizowym będą obowiązywały do końca 2017 r. Białoruskie władze już wcześniej informowały o możliwości przedłużenia tych udogodnień, jeśli mieszkańcy będą z nich aktywnie korzystać.

Jak już wcześniej informowała strona białoruska, aby dostać się bez wizy na Grodzieńszczyznę trzeba mieć paszport i dokument uprawniający do wejścia na teren białoruskiego parku Kanał Augustowski. Jego wzór znajduje się w rozporządzeniu białoruskiego rządu.

Dokument ten może dotyczyć indywidualnego lub grupowego pobytu na terenie parku i wjazdu na teren Białorusi przez przejścia Rudawka-Lesnaja (małe przejście sezonowe), Kuźnica Białostocka-Bruzgi (duże, drogowe przejście graniczne) na granicy z Polską, a także Svendubre-Priwałka i Raigardas-Priwałka na granicy białorusko-litewskiej. Na każdy planowany dzień pobytu podróżny musi mieć ze sobą kwotę co najmniej 42 rubli białoruskich (ok. 20 euro) lub ich równowartość w walucie.

Przed planowanym przekroczeniem granicy obcokrajowcy powinni przekazać firmie turystycznej w formie elektronicznej lub pisemnie swoje dane (imiona i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, dane paszportowe, płeć), które zostają następnie umieszczone na specjalnym dokumencie, wydawanym przez biuro podróży.

Białoruskie służby graniczne muszą otrzymać dane turystów co najmniej 24 godziny przed planowanym przekroczeniem granicy, co oznacza, że zgłoszenie do biura podróży trzeba wysłać odpowiednio wcześniej.

Ambasada Republiki Białoruś w Polsce po szczegółowe informacje ws. ruchu bezwizowego odsyła m.in. na stronę internetową www.grodnovisafree.by. (PAP)