Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski powiedział w środę wieczorem podczas gali w Teatrze Polskim, że rozpoczyna się kolejna dyskusja o architekturze w Warszawie.

"Podjęliśmy się tego zadania, żeby może nie tyle ocenić projekty architektoniczne, ile wywołać dyskusję o pewnym dobrych wzorach, o tym, co powinno być tym warszawskim charakterem samej architektury, kodem architektury Warszawy" - powiedział Olszewski.

W tym roku Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy przyznano w dwóch edycjach, pierwsza obejmowała obiekty powstałe w latach 2001-2014; druga budynki zrealizowane w 2015 r.

W obu edycjach nagrody zostały przyznane w siedmiu kategoriach: budynek użyteczności publicznej, budynek komercyjny, zespół mieszkalny, budynek mieszkalny, rewitalizacja, przestrzeń publiczna, wydarzenie architektoniczne. Ponadto w ramach edycji konkursu za 2015 r. przyznano Grand Prix oraz nagrodę mieszkańców Warszawy.

W konkursie dot. 2015 r. za najlepszy budynek użyteczności publicznej uznano Muzeum Katyńskie, a za najlepszy budynek komercyjny - budynek biurowy Nowy Świat 2.0.

Osiedle Żoliborz Artystyczny (III etap) wybrano na najlepszy zespół mieszkalny, a apartamenty Morskie Oko na najlepszy budynek mieszkalny. Nagroda w kategorii "Najlepsza rewitalizacja" trafiła do Fundacja Galerii Foksal.

Za najlepszą przestrzeń publiczną uznano bulwary nad Wisłą, a za najważniejsze Wydarzenie Architektoniczne uznano wystawę "Spór o odbudowę" prezentowaną w ramach festiwalu "Warszawa w Budowie 7". Wystawie tej przyznano także Grand Prix konkursu.

Nagroda mieszkańców Warszawy została przyznana za rozbudowę i modernizację Biblioteki publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej.

W konkursie obejmującym lata 2001-2014 w każdej kategorii przyznano trzy wyróżnienia. W kategorii "Najlepszy budynek użyteczności publicznej" nagrodzono: Centrum Chopinowskie, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Służewski Dom Kultury. Najlepszymi budynkami komercyjnymi zostały: siedziba spółki Agora, budynek PLL LOT, budynek Metropolitan.

W grupie "Najlepszy budynek mieszkalny" nagrodzono: Dom z pracownią na Bródnie, budynek Franciszkańska 14, budynek Cosmopolitan. Najlepszymi zespołami mieszkalnymi zostały: zespół budynków mieszkalnych przy ul. Stawki 8; Osiedle Ażurowych Okiennic al. Wilanowska, ul. Patkowskiego; osiedle 19. Dzielnica (I etap).

Za najlepszą rewitalizację uznano przeobrażenie budynków, w których obecnie mieści się Muzeum Powstania Warszawskiego, rewitalizację fabryki koronek przy ul. Burakowskiej oraz Ufficio Primo na ul. Wspólnej.

W kategorii "Najlepsza Przestrzeń Publiczna" nagrodzono: Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; przebudowę Krakowskiego Przedmieścia i ścieżkę na prawym brzegu Wisły (między mostem Łazienkowskim a mostem Grota-Roweckiego).

Za najważniejsze wydarzenia architektoniczne uznano: Dom Kereta między budynkami przy ul. Żelaznej i Chłodnej; Festiwal Warszawa w Budowie; instalację UFO na pl. Na Rozdrożu.

Wyboru laureatów w obu edycjach nagrody dokonało 12-osobowe jury, w skład którego weszli m.in. wiceprezydent Olszewski, dyrektor stołecznego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach, prezes i założycielka fundacji Bęc Zmiana Bogna Świątkowska, prof. Konrad Kucza-Kuczyński z Politechniki Warszawskiej.

Nominowani przez publiczność i komisję konkursową projektanci i inwestorzy otrzymali dyplomy a projektanci zwycięskich realizacji dodatkowo statuetki. Na wszystkich zwycięskich obiektach niebawem zostaną umieszczone specjalne tablice informacyjne. Ukaże się także specjalny album podsumowujący daną edycję konkursu. Zostanie również przygotowana specjalna wystawa pokonkursowa.

Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest prezydent Warszawy. Nagroda jest przyznawana we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. (PAP)