Według rzecznik uwagi do pracy odwołanego dyrektora mieli m.in. członkowie Rady Muzealnej profesorowie Zofia Kurnatowska i Jerzy Strzelczyk, którzy podnosili w rozmowie z marszałkiem województwa brak publikacji wyników dotychczasowych badań archeologicznych w ważnej ogólnopolskiej serii „Origines Polonorum”.

„Jednak kluczowym dla sprawy odwołania pana dyrektora ze stanowiska był spór na linii Muzeum – I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie (obie instytucje funkcjonują w jednym budynku – PAP) i celowe opóźnianie powrotu biblioteki szkolnej na swoje miejsce z jednoczesnym brakiem wskazania bibliotece alternatywnego miejsca” – dodała Parzyńska-Paschke.

Zarząd negatywnie ocenił też działanie muzeum w kontekście zarządzania finansami, pracy merytorycznej, jak również kształtowania relacji zewnętrznych i wewnętrznych.

Odwołany dyrektor miał w skutek braku właściwego nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” doprowadzić do opóźnienia zakończenia inwestycji i zwiększenia kosztów tej inwestycji o 320 tys. zł, które jak zaznaczyła rzecznik „musiał dołożyć samorząd”.

„Zachowanie i postawa pana Gerarda Radeckiego, również wobec pracowników Muzeum, nie służyły dobrze kierowanej przez niego placówce i nie mieściły się w standardach zarządzania instytucjami kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wobec powyższego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego utracił zaufanie do pana dyrektora Gerarda Radeckiego” – powiedziała PAP Parzyńska-Paschke. Ogłoszono konkurs na nowego dyrektora placówki.

Przed odwołaniem dyrektora zarząd województwa wystąpiło o opinię w tej sprawie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który - według rzecznika marszałka - decyzję w tej sprawie pozostawił w wyłącznej gestii samorządu.

Dyrektor Radecki kierował muzeum od 2007 roku. Nie chciał komentować zarzutów postawionych mu przez Zarząd Województwa. „Zapoznaję się z tymi argumentami, dziś nie będę komentował ich treści” – powiedział PAP Gerard Radecki.