Na zadania ogólnomiejskie, czyli inwestycje ważne w skali całego miasta, przeznaczono 10 mln zł, a na realizowane w dzielnicach nieco ponad 4 mln zł.

"Wśród zgłoszonych zadań ogólnomiejskich znalazły się m.in. stworzenie systemu informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza, bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych prowadzone przez profesjonalnych trenerów oraz utworzenie +Enklawy Wiślanej+, czyli miejsca nad rzeką, gdzie mogłyby spędzać czas osoby w każdym wieku" – powiedział PAP zastępca dyrektora biura prasowego Urzędu Miasta Filip Szatanik.

Inne propozycje mieszkańców to: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Rudawy, reaktywowanie działalności reprezentacyjnej orkiestry dętej miasta Krakowa, oświetlenie alejki spacerowo–rowerowej na Błoniach wzdłuż al. Focha, ustawienie trampolin na wybranych placach zabaw i w parkach, rewitalizacja Parku Krakowskiego, modernizacja boisk sportowych.

Wśród projektów, które według mieszkańców powinny być realizowane w dzielnicach znalazły się: zajęcia rekreacyjno-sportowe, budowa ścieżek rowerowych, remonty chodników, modernizacja boisk, utworzenie bądź modernizacje bibliotek, sadzenie drzew i krzewów.

"Projektów będzie więcej, bo część zgłoszeń napłynie pocztą. Widać już, że część środowisk przyjęła w tym roku inną taktykę i zamiast kilku projektów dotyczących tej samej inwestycji tworzy jeden wspólny” – mówił przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Propozycje mieszkańców będą oceniane pod względem formalno-prawnym do 31 maja. Lista projektów, które zostaną poddane głosowaniu ma być ogłoszona do 12 czerwca.

Samo głosowanie odbędzie się wcześniej niż w zeszłym roku, bo od 20 do 28 czerwca.

W tym roku radni zmienili regulamin budżetu obywatelskiego, bo podczas jego zeszłorocznej edycji w głosowaniu wybrane zostały zadania niemożliwe do zrealizowania ze względu na zbyt wysokie koszty. Za drogie okazały się bezpłatne lekcje języka angielskiego dla krakowskich uczniów i budowa miejskiego placu manewrowego, choć znalazły się one w piątce zwycięskich projektów ogólnomiejskich w 2014 r.

W regulaminie zapisano, że koszt zadania o charakterze ogólnomiejskim nie powinien być niższy niż 25 tys. zł i wyższy niż 3 mln zł. Koszt zadania lokalnego nie może przekraczać 60-80 proc. kwoty, jaką na budżet obywatelski przeznacza dana dzielnica.

Ci, których projekt po weryfikacji przez urzędników zostanie odrzucony po zmianach w regulaminie mają możliwość odwołania do prezydenta. Krakowianie w głosowaniu będą wybierać trzy zadania ogólnomiejskie i trzy dzielnicowe, przyznając im od jednego do trzech punktów (w 2014 r. mieszkańcy wybierali po pięć zadań w każdej kategorii). Radni zdecydowali też, że projektów nie mogą zgłaszać organizacje i instytucje publiczne.

Niestandardową formą promocji budżetu obywatelskiego był urządzony na początku marca na Rynku Głównym flashmob, podczas którego tancerze wykonali układ taneczny do piosenki "Money, Money" ABBY. W ostatnim tygodniu na rondzie Mogilskim stał namiot – punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym dyżurowali pracownicy Urzędu Miasta i innych jednostek miejskich.

W zeszłym roku krakowianie zgłosili do budżetu obywatelskiego 656 projektów, a głosowaniu poddanych zostało 459 z nich. Zrealizowane zostały lub będą m.in. sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych w mieście, darmowy internet miejski i tablice informujące o zanieczyszczeniu powietrza. (PAP)