Zgodę na emisję obligacji wyrazili w środę radni.

Obligacje zostaną wydane w dwóch seriach na kwotę 180 mln zł z terminem wykupu 12 lat od daty emisji oraz na 120 mln zł z terminem wykupu 15 lat. "Po rozpoznaniu warunków na rynkach finansowych okazało się, że uzyskanie tak długoterminowych kredytów bankowych byłoby trudne, a emisja obligacji jest dla gminy korzystniejsza" - powiedziała PAP dyrektor biura skarbnika Alina Kwaśniak.

Podmiot przygotowujący i realizujący emisję zostanie wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty. Jak powiedziała PAP Kwaśniak, w najbliższych dniach rozpoczną się negocjacje w tej sprawie, a gmina chciałaby wybrać bank emitujący obligacje i podpisać umowę do końca kwietnia.

W 2012 r. Kraków ma do spłacenia z tytułu kredytów i pożyczek 454 mln zł.(PAP)

wos/ je/