MF podało, że według danych ze sprawozdań samorządów w I połowie 2012 r. dochody samorządów wyniosły łącznie 88 mld 258 mln zł (tj. 48 proc. planu). "W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 5,2 proc." - napisano w komunikacie.
Według danych zebranych przez resort finansów dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 42 mld 137 mln zł i wyniosły 46,6 proc. planu. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. dochody własne samorządów były wyższe o 6,4 proc.
W komunikacie wskazano, że łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 81 mld 655 mln zł, co stanowiło 41,3 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu 2011 r. wydatki samorządów były wyższe o 4,2 proc.
"Wydatki majątkowe, zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 mld 960 mln zł (19,8 proc. planu), były o 5,3 proc. niższe od kwoty wydatków majątkowych wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - napisało MF.
Natomiast zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w I połowie 2012 r. wyniosło 64 mld 340 mln zł i stanowiło 35 proc. planowanych dochodów ogółem i było o 15 proc. wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. W stosunku do 2011 r. zadłużenie było niższe o 2,1 proc. (PAP)