Pieniądze będące bonusem za sprawne wykorzystywanie funduszy unijnych zasilą Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-13.

 

„To jest duży strumień pieniędzy. Jest już opracowany i przyjęty harmonogram konkursów. Wszystkie będą ogłoszone w przyszłym roku. Dzieląc Krajową Rezerwę Wykonania ćwiczymy ukierunkowania polityki spójności przed nową perspektywą” – powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

 

Władze regionu zaplanowały 60 mln zł na rozwój infrastruktury transportowej. 20 mln ma zostać przeznaczone na inwestycje drogowe, m.in. budowę dróg dojazdowych do autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic. 40 mln zł zarezerwowano na tabor kolejowy.

 

Na działania związane z ochroną środowiska zaplanowano 41 mln zł. Środki będą przeznaczone m.in. na termomodernizację budynków edukacyjnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Spory zastrzyk finansowy przewidziano dla lubuskich uczelni. Na rozwój ich infrastruktury, innowacyjne projekty naukowo-badawcze oraz tworzenie nowych kierunków przewidziano 30 mln zł.

 

Z puli dodatkowych środków wsparcie uzyskają także projekty związane z rozwojem gospodarczym regionu. Przewidziano wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, szkolnictwa zawodowego oraz fundusze na projekty związane z podnoszeniem innowacyjności lubuskich przedsiębiorstw. (PAP)

 

mmd/ mki/