Kontrakty podpisali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i 15 województw (woj. podkarpackie podpisało umowę wcześniej).

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządem województwa ws. finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Są one współfinansowane z pieniędzy unijnych oraz środków krajowych. Kontrakt jest dokumentem otwartym, a to umożliwia wprowadzanie w nim zmian.

W 2016 r. rozpoczęły się prace nad zmianami Kontraktów Terytorialnych. Celem jest dokonanie przeglądu wszystkich dokumentów, tak aby zawarte w nich projekty miały realne odzwierciedlenie w regionalnych i krajowych programach. Kultura, to pierwszy obszar, w którym Kontrakty otwarto na nowe projekty, którym zostaną przyznane realne preferencje.

"Mam nadzieję, że jest to pierwsza taka duża inicjatywa, która uaktywni Kontrakty Terytorialne i że takich inicjatyw będzie więcej. Chcielibyśmy sprawić, że te przedsięwzięcia - rządu i samorządu, które zapisujemy w Kontraktach Terytorialnych, były faktycznie przedsięwzięciami wspólnymi administracji rządowej i samorządowej, żeby one były realizowane i te projekty z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego są tego najlepszym przykładem" - powiedział Kwieciński.

"Jest to jedno z największych, jednorazowych, dużych przedsięwzięć, taka siła uderzeniowa na rzecz polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, którą w tej chwili we współpracy z ministerstwem kultury i dziedzictwa narodowego realizujemy" - dodał.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin zauważył, że "być może, nie jest to przypadkiem, że negocjacje nad Kontraktami Terytorialnymi potrwały do dnia dzisiejszego, ponieważ wczoraj przeżywaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego i dzisiaj te kontrakty podpisujemy. Dobrze, że to się tak symbolicznie zbiegło, ponieważ chcemy tym dzisiejszym wydarzeniem pokazać, że dla dobra publicznego, dla dobra kultury, wskazana jest współpraca rządu i instytucji rządowych z samorządami terytorialnymi, nawet mimo czasami napięć politycznych, to akurat w tym obszarze kultury kierujemy się tą samą wrażliwością".

Sellin zwrócił uwagę, że dzięki temu, że kontrakty zostały podpisane, ministerstwu kultury uda się zakontraktować wszystkie środki europejskie, które są w dyspozycji resortu. "Będziemy już od tego roku wyłącznie pieniądze wydawać, a także rozliczać" - dodał.

Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP, marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa wyraził nadzieję, że kontrakty "ruszą z kopyta". "Kontrakt Terytorialny z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia strony samorządowej, samorządu terytorialnego, jest bardzo istotnym elementem polityki regionalnej" - podkreślił Krupa.

Samorządy zgłosiły 232 projekty, z których 97 otrzymało pozytywną rekomendację ministra kultury i dziedzictwa narodowego i znalazło się w aneksach do Kontraktów Terytorialnych poszczególnych województw. W ramach ogłoszonego konkursu beneficjenci zgłosili 82 projekty.

Łącznie z przedsięwzięciami z obszaru kultury, które były już wpisane do Kontraktów, 129 projektów otrzyma dodatkowo preferencje w konkursach organizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W sumie przeznaczono na nie ok. 0,5 mld zł. (PAP)