Przedsięwzięcie podzielono na dwie części: pomiędzy skrzyżowania ulicami Warszawską i Nowodworskiego w Tucholi a Bysławiem długości 12 km oraz pomiędzy Polskim Konopatem a drogą krajową nr 91 w Świeciu.

Droga wojewódzka nr 240 ze Świecia do Tucholi jest jedną z tras regionie kujawsko-pomorskim o największym natężeniu ruchu. W ciągu doby jeździ nią od 6 do 11 tys. pojazdów. Trasa służy m.in. mieszkańcom powiatów świeckiego i tucholskiego jako dojazd do drogi krajowej nr 22. W przyszłości będzie stanowić dojazd do powstającej drogi ekspresowej nr 5. Jest to też część szlaku pomiędzy autostradą A1 i Środkowym Wybrzeżem, uczęszczanego zwłaszcza w sezonie letnim.

Na całej trasie jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 m. Wyremontowane zostaną mosty w Rudzkim Moście na rzece Stążka i w Szumiącej na strudze Szumiąca oraz wiadukt nad linią kolejową w Terespolu Pomorskim. Przewidziano też przebudowę przepustów, zatok autobusowych, miejsc postojowych i chodników.

W ramach inwestycji zaplanowano również budowę obejścia drogowego Płazowa. Powstaną tam dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autobusów oraz punkt kontroli i ważenia pojazdów. Zamontowana zostanie stacja meteorologiczna z kamerami. We współpracy z samorządami lokalnymi przy drodze powstaną ścieżki dla pieszych i rowerzystów.

O wyborze najlepszej oferty w przetargu będą decydować: cena, doświadczenie firmy i zapewnienie gwarancji na wykonane prace. Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2018 r.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu przewidującego przebudowę 14 odcinków dróg wojewódzkich o łącznej długości 350 km. Szacunkowa wartość zadań wyniesie ok. 900 mln zł, z czego wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 sięgnie ok. 600 mln zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał wcześniej wykonawców modernizacji 15-kilometrowego odcinka drogi nr 251 ze Żnina do granicy z Wielkopolską, 29-kilometrowego odcinka drogi nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna i 22-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna (Kujawsko-Pomorskie) do granicy z Mazowszem. Na pierwszej z tych tras rozpoczęły się już roboty budowlane. W toku jest przetarg dotyczący trasy 265 z Brześcia do Kowala długości 15 km. (PAP)