Projekt złożony przez mieszkańców, pod którym podpisało się ok. 1900 osób (do stałego rejestru wyborców miasta Lublin należy 1340) dotyczy budowy żłobka i przedszkola na działce przy ul. Bluszczowej w dzielnicy Ponikwoda.

Wnioskodawcy podkreślają w uzasadnieniu, że w dzielnicy tej nie ma ani żłobka, ani przedszkola prowadzonego przez gminę, a potrzeby w tym zakresie „dramatycznie” wzrosły, gdy powstały nowe osiedla mieszkaniowe.

Według prezydenta miasta Krzysztofa Żuka projekt mieszkańców jest bezzasadny, gdyż radni podjęli już decyzję ws. budowy w tej dzielnicy kompleksu oświatowego (nieco dalej, przy ul. Narcyzowej), którego koncepcja ma powstać do końca lutego 2016 r. Ma tam być szkoła dla 600 uczniów, przedszkole dla 150 dzieci, żłobek dla 90 dzieci i dom kultury.

Projekt mieszkańców został podczas czwartkowej sesji rady miasta skierowany do prac w komisjach: budżetowo-ekonomicznej, gospodarki komunalnej oraz rozwoju miasta. „Być może wnioskodawcy przekonają się jednak do koncepcji budowy kompleksu” – powiedział radny Bartosz Margul.

Sprawa dotyczy dwóch działek należących do miasta, o łącznej powierzchni około 2 ha, które miały być sprzedane Archidiecezji Lubelskiej bez przetargu, z bonifikatą w wysokości 90 proc. ceny. Uchwała w tej sprawie była już skierowana na sesję rady miasta we wrześniu ub. roku, ale po protestach ze strony mieszkańców, którzy domagali się budowy szkoły i przedszkola w dzielnicy, została wycofana.

Na działce większej (przy ul. Narcyzowej) władze miasta postanowiły wybudować kompleks oświatowy. Działka mniejsza (przy ul. Bluszczowej) mogłaby być sprzedana Archidiecezji.

 

W dzielnicy Ponikwoda powstał Społeczny Komitet na rzecz zagospodarowania obu działek i zabezpieczenia ich przed sprzedażą; komitet zebrał podpisy pod projektem budowy żłobka i przedszkola na działce przy ul. Bluszczowej.

Hanna Gorgol ze Społecznego Komitetu uważa, że koncepcja kompleksu oświatowego, gdzie wszystko jest w jednym miejscu, nie jest dobrym rozwiązaniem.

„Poza tym to jest odległe w czasie; tam jest teren nieuzbrojony, bez infrastruktury. Tutaj (przy ul. Bluszczowej) jest działka gotowa do zabudowy i ten najbardziej palący problem do rozwiązania, czyli żłobek i przedszkole powinny powstać w ciągu dwóch lat” – zaznaczyła. Dodała, że budowa ta byłaby zgodna z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Gorgol zadeklarowała, że wnioskodawcy zapoznają się ze szczegółową koncepcją budowy kompleksu oświatowego, gdy już ona powstanie, i wtedy się do niej ustosunkują.

 

Sprawa podzieliła mieszkańców dzielnicy Ponikwoda. Po tym jak zebrano podpisy poparcia dla projektu budowy przedszkola przy ul. Bluszczowej, inna grupa mieszkańców zbierała podpisy przeciwko temu projektowi.

Prezydent Lublina podkreślił, że inwestycja przy ul. Narcyzowej została już zapoczątkowana, a budowa oddzielnie przedszkola oznacza większe wydatki. „Dzięki temu, że będziemy te wszystkie instytucje realizować w ramach jednego zadania inwestycyjnego, powinniśmy mieć oszczędności co najmniej na poziomie 4-5 mln zł” – powiedział dziennikarzom Żuk.

Wstępnie koszt budowy kompleksu szacowany jest na 40 mln zł. Inwestycja ma być finansowana z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Projekt uchwały ws. sprzedaży Kościołowi działki z bonifikatą ma być wniesiony w późniejszym terminie. We wrześniu ub. roku prezydent Żuk zapowiadał, że ma być do niego dołączone zobowiązanie Archidiecezji do zabudowy zgodnej z planami zagospodarowania przestrzennego, pod sankcją utraty bonifikaty.

Rzecznik lubelskiej kurii archidiecezjalnej ks. Krzysztof Podstawka wyjaśniał wtedy, że w dzielnicy Ponikwoda planowana jest w przyszłości budowa kościoła i dziennego domu opieki, a wokół mają powstać tereny zielone. Terminy budowy nie zostały jeszcze ustalone.(PAP)