O decyzji związanej z nową emisją obligacji poinformował w piątek PAP doradca burmistrza ds. mediów Łukasz Maciejewski. Wyjaśnił, że planowany deficyt budżetowy związany jest z wydatkami na inwestycje - m.in. na uzbrojenie terenów w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej (całkowita wartość prac wynosi ponad 40 mln zł), przebudowę miejskiego zabytkowego ratusza i budowę 2,5 km ulicy.

Radni Turku podkreślają, że obligacje są dla miasta korzystniejsze od tradycyjnego komercyjnego kredytu bankowego, głównie ze względu na swoją elastyczność. "Miasto ma możliwość określenia takich terminów spłaty kapitału, które zapewniają płynność finansową budżetu. Kwota emisji pozwala zachować tę płynność we wszystkich latach trwania emisji" – uznali samorządowcy.

Zgodnie z uchwałą gmina wyemituje w tym roku 5,7 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 złotych każda. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i będzie skierowana do inwestorów krajowych oraz zagranicznych. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych gminy.
Obligacje emitowane będą w sześciu transzach. Pierwsza ma być wykupiona sześć lat po rozpoczęciu emisji, a ostatnia - po 11 latach.
W 2011 r. miasto wyemitowało papiery o wartości 11 mln zł.(PAP)