"Jest zaproszenie prezydenta Dudy do całego społeczeństwa, żebyśmy dyskutowali, w ramach referendum konsultacyjnego, które miałoby być podstawą (...) do zmian w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" - podkreślił Mucha, który wziął udział w jednym z paneli XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, zatytułowanym "Czego potrzeba samorządom – wizjonerów czy urzędników?".

Według niego konstytucja powinna m.in. dawać samorządowi terytorialnemu trwałe gwarancje jego funkcjonowania; może odnosić się także do kwestii finansowania samorządu w rozdziale dotyczącym finansów publicznych.

Paweł Mucha wyraził przy tym zadowolenie, że wszystkie organizacje skupione w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zgłosiły akces do współpracy z Kancelarią Prezydenta "w ramach dyskusji o umocowaniu samorządów w konstytucji". "Absolutnie chcemy z państwa doświadczeń i dobrych przykładów korzystać, po to żeby wypracować, jak najlepsze rozwiązania w tej debacie" - powiedział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, zwracając się do samorządowców w Krynicy.

Zapewnił, że prezydent Duda bardzo aktywnie śledzi działalność legislacyjną dotyczącą samorządności. "Głosy samorządowców także były tym, co spowodowało decyzję pana prezydenta w sytuacji związanej z - naszym zdaniem - zbyt szeroką zmianą dotycząca umocowania regionalnych izb obrachunkowych" - powiedział. (W lipcu tego roku prezydent zawetował nowelizację ustawy o RIO; z komunikatu Kancelarii Prezydenta wynikało m.in., iż Andrzej Duda miał wątpliwości, czy ustawa w nadmierny sposób nie ingeruje w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego).

Paweł Mucha zapewnił również, że prezydent Duda będzie kontynuował "swoją funkcję związaną ze śledzeniem tego, co się dzieje w samorządzie". "Moim zdaniem trzeba dzisiaj, w toku tej pogłębionej refleksji o państwie, jakim jest i będzie debata dotycząca konsultacyjnego referendum, żeby głos samorządowców brzmiał mocno" - podkreślił.

"Tak, jak rolą samorządów jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb lokalnych, ponadlokalnych i na poziomie województwa, tak z perspektywy państwa polskiego musicie mieć poczucie, że my tworzymy warunki rozwoju i dobrego funkcjonowania samorządu terytorialnego, w którym jest miejsce zarówno dla wizjonerów, jak i dla sprawnych urzędników" - dodał.

25 sierpnia prezydent zainaugurował, podczas konferencji organizowanej przez Solidarność w Sali BHP w Stoczni Gdańskiej, kampanię konsultacyjną, która ma poprzedzić referendum na temat zmian w konstytucji. W ramach konsultacji ma się odbyć - jak zapowiedział tego samego dnia minister Mucha - przynajmniej 16 otwartych spotkań, we wszystkich stolicach województw w Polsce.

Zdaniem prezydenta, w obecnej ustawie zasadniczej bardzo nieprecyzyjny jest m.in. podział kompetencji, jakie przysługują poszczególnym władzom.

Andrzej Duda chce, by referendum w sprawie zmian w konstytucji odbyło się w przyszłym roku 11 listopada lub trwało dwa dni: 10 i 11 listopada.

Rafał Grzyb (PAP)