Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podała w czwartek, że został ogłoszony przetarg na przebudowę peronów i przejść podziemnych na dworcu w Gdańsku. PLK posiada już dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Podpisanie umowy na prace modernizacyjne przewidziane jest na połowę tego roku.

Po kompleksowej przebudowie perony mają być wyższe, lepiej oświetlone i mają zapewniać wygodniejszy niż obecnie dostęp do pociągów. "Pasażerowie będą korzystali z nowych ławek i tablic informacyjnych oraz czytelnego oznakowania" - podano w komunikacie. Zapewniono, że wiaty zachowają swój historyczny kształt, ale planowana renowacja podkreśli ich wyjątkowy charakter. Zakres ich odnowy był konsultowany z konserwatorem zabytków. 

Zmodernizowane mają być też dwa przejścia podziemne - od strony ulicy Podwale Grodzkie do 3 Maja, które umożliwia wejście na perony dalekobieżne i podmiejskie, oraz drugie, łączące budynek dworca z peronami dalekobieżnymi. W przejściach komunikację mają ułatwić cztery windy i cztery komplety ruchomych schodów. Stacja ma być w pełni dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. 

Projekt "Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)", etap II - Stacja Gdańsk Główny ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PAP)