Odsłonięto także tablicę pamiątkową poświęconą Trębickiej. W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny radnej, prezydent stolicy, przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska (PO) oraz stołeczni radni.

Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że Trębicka była wzorem radnej. "Ona była bardzo skromna, bardzo merytoryczna i bardzo pracowita" - powiedziała prezydent stolicy.

Przypomniała, że to właśnie Trębicka przeprowadziła pierwszy program reformy czynszowej. Podkreśliła, że Trębicka zajmowała się również "sprawami trudnymi, niepopularnymi".

Imię Trębickiej nadano sali nr 2023 na 20. piętrze Pałacu, w niej odbywały się komisje prowadzone przez Trębicką.

Trębicka od 2006 r. była radną PO, była wieloletnią przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego w radzie miasta. W latach 2011-2015 delegatka Rady m.st. Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Trębicka zmarła w maju tego roku.(PAP)